dementia sy'n Canolbwyntio

Erbyn Ailidh Aikman

Ionawr 10th, 2018

17 yn 2017

Ar ddiwedd 2016, cafodd Laura Paton, Pensaer o Glasgow, gysylltu â'r DSDC am godi arian i'r Ymddiriedolaeth er cof am ei gronyn a fu farw yn anffodus ar ôl brwydr hir â demensia.

Fel Pensaer, mae Laura wedi bod yn ymwneud â dylunio cartref gofal gan ddefnyddio Egwyddorion Dylunio Dementia'r DSDC. Gan wybod bod newidiadau dylunio bach yn gallu cefnogi pobl â demensia i fyw yn ogystal â phosibl, gan leihau straen a gofid, annog Laura i godi arian i'r Ymddiriedolaeth, felly gall DSDC barhau i ddarparu addysg a hyfforddiant i wella bywydau pobl â demensia a'u teuluoedd.

Dros y flwyddyn, cymerodd Laura ar heriau 17 mamoth a chodi £ 2,227.53 anhygoel!

Ni all y DSDC a'r Ymddiriedolaeth ddiolch i Laura yn ddigon am ei gwaith caled a'i benderfyniad. Gwyddom fod llawer o baratoad yn golygu cymryd un digwyddiad byth yn meddwl 17 - yn enwedig wrth frwydro â thywydd garw yr Alban. Mae angen inni hefyd ddiolch i deulu a ffrindiau Laura gan eu bod wedi rhoi llawer o gefnogaeth iddi, ac fe ymunodd â hi ar rai o'r heriau. Yn arbennig, rwy'n credu bod angen sôn arbennig i Daisy, ci hardd Laura!

Mae Laura wedi gofyn am yr arian a gododd i fynd tuag at brosiect Addysg Dementia DSDC ar gyfer Gofalwyr a Gwirfoddolwyr Teulu, sy'n helpu i gefnogi pobl â demensia a'u teuluoedd yn y gymuned, gan ddarparu atebion ymarferol a all wella bywydau o ddydd i ddydd i'r rhai yr effeithir arnynt gan diagnosis.

Diolch i ti Laura!

Her 1 - 5k y dydd am fis
Her 2 - 1700m nofio
Her 3 - 10k
Her 4 - Taith Gerdded
Her 5 - Helensburgh 10K
Her 6 - Lliwiwch Mi Rad
Her 7 - Race for Life 5k
Her 8 - Taith gerdded 8 o West Highland Way
Her 9 - Her Golff
Her 10 - Jog Cŵn
Her 11 - Great Swim Scottish
Her 12 - Pretty Muddy
Her 13 - Great Scottish Run
Her 14 - Cylch Millport
Her 15 - Supernova Run
Her 16 - 17,000 yn cymryd y dydd ar gyfer diwrnodau 7
Her 17 - Santa Dash

Gallwch chi dal i roi Tudalen Justrai Laura neu os ydych wedi cael eich hysbrydoli a hoffech gymryd rhan mewn codi arian ar gyfer DSDC, cysylltwch â ni dementia@stir.ac.uk

Mwy o Dementia sy'n Canolbwyntio
22nd Tach
By
Wyn Jones
17th Hydref
By
Lynda Hutton
16th Hydref
By
DSDC Guest

categorïau: Gofal dementia