dementia sy'n Canolbwyntio

Erbyn Ailidh Aikman

Rhagfyr 8th, 2017

17 Laura yn 2017 yn herio #15 a #16

Yn yr hanner mis olaf o 2017, cefais sialensiau 15 a 16.

Ar ddechrau'r mis daeth i Falkirk i The Kelpies i gymryd rhan yn Rhedeg Supernova. Roedd yn rhewi'n llwyr, ond llwyddais i redeg fy 5k cyflymaf o'r flwyddyn felly mae'n amlwg bod yr oer wedi helpu! Roedd y golygfeydd yn syfrdanol i weld y Kelpies i gyd yn cael eu goleuo yn y nos ac mae pawb yn rhedeg gyda'u torchau pen ac yn glowio.

Ar gyfer yr ail her olaf, rhif 16, penderfynais gerdded camau 17,000 y dydd am wythnos. Roeddwn i'n cynllunio hyn ar gyfer diwedd mis Tachwedd, a nododd y flwyddyn ers i ni golli fy nghalon. Roedd hi'n wythnos eithaf emosiynol i ni i gyd, ond roedd gen i rai ffrindiau a theuluoedd yn ymuno yn yr her ac yr ydym i gyd yn cystadlu yn erbyn ein gilydd i gael ein camau i fyny. Byddaf yn cyfaddef bod ychydig o nosweithiau hwyr yn clymu o gwmpas y fflat i gael y rhai camau olaf hynny, ond mae 120,000 yn llwyddo yn ddiweddarach rwy'n ei reoli!

Ar gyfer pob her, mae rhoddion newydd wedi dod i mewn ac erbyn hyn wedi codi dros £ 1,800 mae wedi gwneud yr holl nosweithiau hwyr hyn ac mae'r amserlen hyfforddi anodd yn werth ei werth. Ni allaf eithaf gredu mai dim ond un her sydd ar ôl!

Laura

Dilynwch fy stori ar Instagram lp88laura #17in2017

Mwy o Dementia sy'n Canolbwyntio
22nd Tach
By
Wyn Jones
17th Hydref
By
Lynda Hutton
16th Hydref
By
DSDC Guest

categorïau: Her dementia