dementia sy'n Canolbwyntio

Erbyn Ailidh Aikman

Tachwedd 9th, 2017

Gwresogi a goleuo ym misoedd y gaeaf

Mae dros filiwn o bobl hŷn yn byw mewn tlodi tanwydd oherwydd prisiau cynyddol, tai gollwng ac aneffeithlon ac incwm isel, yn ôl yr adroddiad lleihau tlodi tanwydd - gwrych ar bobl hŷn gan Age UK, 2014.

Ddwy flynedd yn ôl cydweithiodd DSDC a SSE i greu'r llyfryn Mae 10 yn awgrymiadau defnyddiol ar gyfer gwresogi a goleuadau ar gyfer pobl â dementia, i ddeall sut y gellir defnyddio gwres a golau i wella lles pobl â demensia sy'n byw gartref. I bobl â dementia, efallai y bydd rhai awgrymiadau'n anodd eu rhoi ar waith. Fodd bynnag, mae gwres a golau yn bwysig iawn i bobl sydd â'r cyflwr. Mae'r llyfryn yn esbonio pa effaith y mae dementia yn ei gael a pham nad yw rhywfaint o gyngor cyffredinol ar gadwraeth ynni yn gweithio mor dda i bobl sy'n dioddef o ddementia.

Mae DSDC yn cynnig cyfle i fudiadau di-elw gael eu dwylo ar flwch rhad ac am ddim (copïau 86) o'r Mae 10 yn awgrymiadau defnyddiol ar gyfer gwresogi a goleuadau ar gyfer pobl â dementia. Mae blychau 50 i'w rhoi i ffwrdd. Bydd y sefydliadau di-elw 50 cyntaf i gofrestru eu diddordeb yn derbyn blwch o'r cyhoeddiadau.

Cofrestrwch yma am eich blychau rhad ac am ddim - mae blychau rhad ac am ddim bellach wedi'u hawlio, diolch am eich diddordeb!

Amodau

  • Rhaid bod yn sefydliad di-elw (hy elusen gofrestredig, y GIG, y cyngor ac ati)
  • Dim ond i gyfeiriadau'r DU y gellir anfon llyfrau
  • Dim ond un blwch fesul adran y gellir ei hanfon
  • Anfonir y blychau o gyhoeddiadau unwaith y bydd pob sefydliad 50 wedi cofrestru eu diddordeb.
  • Nid yw llyfrynnau i'w hailwerthu
Mwy o Dementia sy'n Canolbwyntio
22nd Tach
By
Wyn Jones
17th Hydref
By
Lynda Hutton
16th Hydref
By
DSDC Guest