dementia sy'n Canolbwyntio

Tachwedd 8th, 2017

Te uchel am dri

Cred Life Life, sefydliad di-elw yn Awstralia, nad yw'n heneiddio neu'n broblem bolisi i'w datrys, yn hytrach mae'n rhan naturiol o fywyd y dylid ei ddathlu. Maent yn cydnabod bod pob person yn unigolyn sydd â chymeriad unigryw. Trwy ganolbwyntio ar yr unigolion maent yn ymdrechu i ddarparu gweithgareddau a fydd yn cael effaith gadarnhaol ar eu trigolion. Mae Deborah Muldoon, Rheolwr Cyffredinol Arloesedd a Datblygu Gwasanaeth yn Life Care, yn trafod un digwyddiad a gynhaliwyd ganddynt i gynnwys trigolion mewn gweithgareddau ystyrlon.

Yn ddiweddar, dathlodd Gofal Bywyd Aldinga Beach Court a Reynella Lodge Ddiwrnod Alzheimer y Byd ddydd Iau, 21 Medi 2017 trwy gynnal caffi pop-up, 'High Tea for Three' i breswylwyr a'u teuluoedd.

Roedd ffocws 'Te Te Uchel i Dri' ar gyfer y rhai â dementia neu golled cof i gymryd rhan yn y gwaith o redeg y caffi, naill ai trwy goginio cacennau ar gyfer y Te Uchel neu fod yn weinyddwr / gweinyddwr ar y diwrnod, gan gymryd gorchmynion a gwasanaethu'r te, coffi a champagne.

Cynhaliodd Gofal Bywyd y fenter hon i godi arian a chynyddu ymwybyddiaeth o ddemensia yn y gymuned, gan dynnu sylw at y ffaith bod pobl â dementia a cholli cof yn gallu cymryd rhan mewn bywyd bob dydd.

I'r cyfranogwyr roedd yn ymwneud â rhoi cyfle i fod yn rhan o'r gymuned waeth beth yw eu demensia / colli cof a chaniatáu iddynt leoliad lle mae ganddynt bwrpas a gallant ffynnu.

Roedd Te Uchel i Dri yn llwyddiant ysgubol gyda dwy sedd ar bob safle wedi'i addurno mewn porffor ar gyfer dathlu Diwrnod Alzheimer y Byd. Roedd y trigolion hefyd wedi pobi amrywiaeth o nwyddau, gan gynnwys cnau cymysg a marmalad i'w werthu ar y diwrnod.

Cafwyd Te, Coffi a Sblên ynghyd â nifer o driniaethau melys a blasus blasus i westeion gan y rhai â dementia neu golled cof wrth i bawb fwynhau awyrgylch y prynhawn.

Darganfyddwch fwy am weithgareddau ystyrlon.

Mwy o Dementia sy'n Canolbwyntio
22nd Tach
By
Wyn Jones
17th Hydref
By
Lynda Hutton
16th Hydref
By
DSDC Guest