dementia sy'n Canolbwyntio

Hydref 24th, 2017

17 Laura yn 2017 yn herio #12 a #13

Ym mis Medi, fe wnes i ymgymryd â dwy her, Pretty Muddy a Half-Marathon Glasgow.

Ar gyfer Her 12 gwelodd fy mam, chwaer a minnau'n cropian trwy fwd ym Mharc Bellahouston yn Glasgow ar gyfer Pretty Muddy. Dros pellter 5k roedd yna nifer o rwystrau gwahanol, gan gynnwys dringo o dan a throsodd bethau, gan gael rasys hopper gofod, gan fethu pethau sy'n troi a throi i lawr y bryniau. Fe welodd y rownd derfynol inni ddringo i fyny sleid fawr, yna i lawr y pen arall i mewn i bwll o fwd. Gallwch weld o'r lluniau yr oeddem yn warthus erbyn diwedd y cyfnod, ond cawsom ran chwerthin!

Ar ôl Pretty Muddy, roeddwn i'n taro'r hyfforddiant yn galed i Her 13 - Great Scottish Run, Half Marathon. Yr her hon oedd yr un rydw i wedi bod yn pwyso i gefn fy meddwl gan mai dyna'r un sydd wedi fy mheri fwyaf. Nid wyf erioed wedi rhedeg mwy na 10k o'r blaen, felly roedd rhedeg 21k (13 milltir) yn feddwl brawychus. Mae hyd yn oed yr hyfforddiant wedi gwthio i mi fy nghyfyngiadau ac roedd yn rhaid imi gloddio'n ddwfn yn rhedeg yn y glaw a'r tywydd yn oerach.

Ar y diwrnod, yn anffodus roedd y tywydd yn ofnadwy. Cefais fy nyddu ac yn rhewi cyn i mi hyd yn oed groesi'r linell gyntaf. Rwy'n anadlu pecyn o fabanod jeli - mae'n debyg maen nhw'n daro siwgr da !? - ac aeth ar fy ffordd o George Square, i fyny St Vincent Street. Roedd yr awyrgylch yn wych ar y dechrau ond wrth i ni groesi dros bont Kingston, fe wnaeth y tywydd droi ac roedd yn arllwys. Roeddwn i'n dal i fynd gyda fy ffrind i fod yn garfan hwylio yn Pollock Park, wrth i mi groesi'r milltir 7, hanner ffordd, ond yr wyf yn wir yn cael trafferth ar ôl hynny. Roeddwn wedi gwthio'n galed iawn ar y dechrau, yr wyf yn ei ddarganfod yn ddiweddarach yw'r rhan waethaf i'w gwthio gan mai hi yw'r mwyaf brynach! Roedd gen i ychydig o sgwadiau hwyl ar hyd y ffordd, yna roedd i lawr i filltir 11. Erbyn y pwynt hwn roeddwn i'n rhedeg a cherdded, dim ond i gadw!

Gofynnodd ychydig o bobl i mi am yr heriau a'r elusen wrth i mi fynd heibio, oherwydd roeddwn i'n gwisgo fy nghrys-t. Felly roedd hynny'n fy atgoffa pam yr oeddwn yn ei wneud. Roedd fy ffôn hefyd yn cadw'n ddryslyd wrth i mi barhau i dderbyn rhoddion ar fy ffordd. Roedd yn rhaid imi gloddio'n ddwfn ar gyfer yr un hwn ac roeddwn i'n teimlo'n eithaf emosiynol ar y ffordd. Byddai fy ngwraig wedi meddwl fy mod yn wallgof am wneud hynny, ond rwy'n gwybod y byddai wedi bod yn fy ngharo! Wrth i mi ei wneud i'r llinell derfyn, roeddwn i'n teimlo'n ymdeimlad mawr o gyflawniad gan fy mod wedi cymryd dim ond faint yr oeddwn wedi'i wneud y diwrnod hwnnw. Ni allaf ddweud fy mod yn rhuthro yn ôl i wneud un arall, ond dydw i ddim yn hongian yr esgidiau rhedeg yn eithaf eto!

Dim ond 4 sy'n herio mwy o heriau - a diolch dim mwy na hanner marathon!

Laura

Dilynwch fy stori ar Instagram lp88laura #17in2017 or rhowch trwy Just Rhoi

Mwy o Dementia sy'n Canolbwyntio
22nd Tach
By
Wyn Jones
17th Hydref
By
Lynda Hutton
16th Hydref
By
DSDC Guest