dementia sy'n Canolbwyntio

Medi 13th, 2017

Laura's 17 yn 2017 her #11

Y mis hwn, cymerais ar un o heriau mwyaf yr 17 ac un yr wyf wedi bod yn ei gynllunio ers dechrau'r flwyddyn - Great Swim Scotland, ar Loch Lomond.

Rwyf bob amser wedi ffansio nofio dŵr agored a chyda byw mor agos at y llyn, nid oedd gennyf lawer o esgus i beidio â'i roi. Cefais ychydig o gyngor gan lawer o bobl cyn i mi gymryd y cwch, felly gwneuthum yn siŵr fy mod i gael yr holl offer cywir, gan gynnwys siwt gwlyb, bwiau diogelwch, breichiau brech, gogls, a'r cap nofio dychrynllyd!

Fel y disgwyliwyd, roedd y dŵr yn rhewi, ond ar ôl i mi symud popeth yn iawn. Bore'r ras roeddwn i'n teimlo'n sâl â nerfau, rwy'n meddwl am yr anhysbys! Fodd bynnag, unwaith yr oeddwn yn sefyll yn y dorf yn barod i neidio yn yr awyrgylch, roedd hi'n rhoi hwb i'm gwirodydd ac ymddengys bod y nerfau'n diflannu.

Y nofio a ddechreuodd yn y Maid y Llyn, y soniodd fy ngharch ar sawl achlysur tra roedd hi'n byw gyda demensia. Fel atyniad poblogaidd yn yr ardal pan oedd hi'n iau, roedd hi a'i ffrindiau'n arfer mynd ar y cwch a hwylio i fyny'r llyn. Ar un achlysur arbennig fe aethant i gyd a chofiodd pob un o'u pyrsiau! Fe wnaeth y capten, Lachie Nicholson, a oedd yn gwybod fy ngwraig, ei ddidoli i gyd a theithiodd nhw i gyd am ddim!

Soniodd yn rheolaidd am golli ei pwrs neu panic na allai ei ddarganfod, felly mae'n rhaid iddi fod wedi cofio rhannau o'r digwyddiad hwn yn eithaf clir. Ar y dechrau, oherwydd nad oeddem yn deall y clefyd, byddem yn dweud nad oeddem yn gwybod ble roedd ei pwrs yn ei atgoffa na'i hatgoffa nad oedd hi ar gwch. Byddai hyn yn unig yn ofid iddi gormod ac ofid iddi hi fwy. Fe wnaethon ni ganfod bod amser yn mynd ar y blaen bod yn well "tweak" y stori. Dywedwch wrthym ein bod wedi cael ei pwrs a'i bod ar y cwch yn gynharach y diwrnod hwnnw neu'n mynd yn hwyrach. Nid oeddem erioed yn gwybod a oedd hyn yn beth iawn i'w wneud, ond cyn belled nad oedd hi'n ofni iddi, roeddem yn teimlo ei fod yn iawn. Rydym ond yn ceisio gwneud yr hyn y gallem ei wneud er mwyn osgoi ei bod yn ofidus neu'n ofidus, hyd yn oed pe bai'n effeithio ar bob un ohonom.

Roedd rhywbeth brawychus am nofio yn y gorffennol Maid y Llyn, ond roedd yn gymhelliant anhygoel i gadw fi fynd a chael yr her. Fe wnes i reoli'r hanner milltir yn nofio mewn ychydig o dan hanner awr, yr oeddwn wrth fy modd â hi! Bellach rydw i bellach wedi ei drawsnewid i nofio dŵr agored ac ni allaf aros i fynd yn ôl i'r dŵr. Gyda'r un o'r heriau mawr yn dod i fyny bydd yn rhaid iddo aros am nawr, gan fod angen i mi fynd allan a gwneud rhywfaint o redeg. Methu credu'n gryf nad oes ond chwe her ar ôl!

Laura

Dilynwch fy stori ar Instagram lp88laura #17in2017

Mwy o Dementia sy'n Canolbwyntio
22nd Tach
By
Wyn Jones
17th Hydref
By
Lynda Hutton
16th Hydref
By
DSDC Guest

categorïau: Her dementia