dementia sy'n Canolbwyntio

Gan Rachel Miller

Medi 7th, 2017

Perfformiadau cyfeillgar â demensia yn The Lowry Theatre

Yma yn The Lowry rydym wedi ymrwymo i ddarparu mynediad i'r celfyddydau i bawb yn ein cymuned. Yn 2016 yn unig, roedd ein theatrau a'n orielau yn cyflwyno naw disgrifiad o Iaith Arwyddion Prydain, sain 14, pum perfformiad a pherfformiadau a theithiau 12 ymlacio. Cydnabuwyd y gwaith yr ydym yn ei wneud i wella hygyrchedd ein hadeiladau, ein sioeau ac arddangosfeydd gyda Gwobr Arian o Attitude is Everything in 2016. Nawr rydym ni'n mynd am Aur.

Y mis diwethaf, cyflwynodd Lowry ei berfformiad cyfeillgar dementia cyntaf erioed o gynhyrchiad modern pob un o ferched clasurol Gilbert & Sullivan The Mikado.

Rydyn ni'n aelodau o Gynghrair Gweithredu Dementia Salford ac yn 2014, fe wnaethom nodi bwlch yn ein darpariaeth ar gyfer pobl sy'n byw gyda dementia ac wedi ymrwymo i gynnig hyfforddiant ymwybyddiaeth dementia i bob aelod o staff. Rwy'n falch yn gwisgo fy bathodyn Ffrindiau Dementia tra rwy'n ysgrifennu hwn.

Yn dilyn ôl troed Westhouse Playhouse yn Leeds, a arloesodd y perfformiadau theatr cyfeillgar dementia cyntaf yn y DU, roeddem yn gwybod mai'r cam nesaf oedd cyflwyno perfformiad cyfeillgar dementia. Ond pa ddangos fyddai hi?

Defnyddir cerddoriaeth mewn gofal dementia a gwyddys iddo ddatgloi cof felly penderfynwyd bod cerddorol yn lle da i ddechrau. Nododd ein tîm rhaglennu Regan De Wynter Williams Productions, a oedd yn ymweld â ni gyda'u cynhyrchiad o 'The Mikado' ym mis Gorffennaf 2017 fel cwmni sy'n ffitio'r bil.

Ysgrifennwyd yn 1885 gan Gilbert a Sullivan, Mae'r Mikado yn operet Siapaneaidd a osodir yn Titipu i fyny-dwfn. Yn rhyfeddol ac yn ddi-oed, roeddem yn deall y byddai ein cynulleidfa yn edrych ar y teitl cyfarwydd hwn pan oeddent yn iau.

I addasu'r sioe ar gyfer cynulleidfaoedd â dementia, gwnaeth tîm creadigol y sioe nifer o newidiadau cynnil i'r sioe gan gynnwys cyflymder stori a hyd y caneuon. Os daethoch chi i wylio'r ddwy fersiwn, ni fyddech wedi sylwi ar y gwahaniaeth ond roedd y sioe yn 17 munud yn fyrrach. Yn ogystal, codwyd y goleuadau yn yr awditoriwm yn ystod y perfformiad ac roedd y lefelau sain ychydig yn is na'r arfer.

Ond nid dyna lle y stopiodd. Fel theatr, penderfynwyd bod gennym bolisi drws agored fel y gallai'r theatrwyr fynd i mewn a gadael pryd bynnag y byddai angen; roedd gennym staff hyfforddedig ychwanegol ar gael i helpu gydag anghenion yr unigolyn, darparwyd canllawiau hygyrch i lyfrwyr cyn eu hymweliad a gadawodd bylchau yn y cynllun eistedd i wneud i bobl deimlo'n fwy cyfforddus.

Fe wnaethon ni hefyd ymuno â Clare Morel, arweinydd lleol 'Singing for the Brain' gan Gymdeithas Alzheimer a oedd yn cynnal gweithdy canu gwych ac animeiddiedig cyn y sioe. Roedd hwn yn ychwanegiad gwych i'r digwyddiad gan ei fod yn cynhesu'r blychau lleisiol hynny ac wedi cael pobl yn yr awyrgylch ar gyfer cerddorol.

Roedd y cast wedi ei baratoi ar gyfer cynulleidfa fywiog, nad oedd yn siomedig ar y diwrnod, gan gyfrannu at lawer o greaduriaid a hwyliau.

Roedd 'The Mikado' Gilbert a Sullivan yn ddewis gwych o sioe a oedd yn ennyn sylw ein noddwyr y diwrnod hwnnw. Hyd yn hyn mae ein hadborth cwsmeriaid wedi bod yn ardderchog. Roedd ein perfformiad cyfeillgar dementia cyntaf erioed yn wych ac yn profi bod y theatr i bawb. Ni allaf aros am yr un nesaf.

Darganfyddwch fwy am The Lowry a'u perfformiadau cyfeillgar â demensia.

Mwy o Dementia sy'n Canolbwyntio
22nd Tach
By
Wyn Jones
17th Hydref
By
Lynda Hutton
16th Hydref
By
DSDC Guest