dementia sy'n Canolbwyntio

Erbyn Ailidh Aikman

Awst 3rd, 2017

17 Laura yn 2017 yn herio #9 a #10

Y mis hwn cymerais ar Sialens Golff gyda fy nhad.

Mae golff yn gamp mawr yn ein teulu ac felly yr wyf yn meddwl y byddwn yn rhoi cynnig arni. Dechreuais gan daro peli 100 yn y maes ymarfer, ac yna ymlaen i ymarfer gwneud PAR ar twll. Roedd yn llawer llymach nag yr oeddwn yn meddwl y byddai'n, ac mae llawer o cyhyrau brifo y diwrnod nesaf ac nid oeddwn yn gwybod oedd yn bodoli! Roedd fy nhad yn fy pro ar gyfer y diwrnod yn rhoi llawer o awgrymiadau i mi, ac nid wyf yn siŵr beth yr oedd yn fwy embaras am fy sgiliau golff neu fy wisg!

Gyda Her 9 wneud, ac mi dros y marc hanner ffordd, rwy'n yna aeth ymlaen i Her 10, mae'r Loncian Cŵn. Roeddwn yn codi'n gynnar fore Sul arall i wneud fy ffordd i Gaeredin gyda'r ci i gymryd rhan mewn 5K rhedeg o gwmpas y ddinas. Roedd yn fore gwych ac roedd pob un o'r cŵn amser gwych! Daisy yn enwedig wrth ei bodd gyda hi "bag cŵn" a medal mae hi'n mynd ar y diwedd. Fodd bynnag, yr wyf yn teimlo y boen o beidio â chael ei redeg am ychydig o wythnosau ar ôl bod ar wyliau, a gydag ychydig o heriau mwy yn dod i fyny yn ystod yr ychydig fisoedd nesaf y panig wedi gosod i mewn.

Now the holidays are done, its right back to the training ready for the last 7 challenges. Can’t believe how many I have got through already, seems like quite a while ago since running in the snow in January!

Laura

Dilynwch fy stori ar Instagram lp88laura #17in2017

Mwy o Dementia sy'n Canolbwyntio
22nd Tach
By
Wyn Jones
17th Hydref
By
Lynda Hutton
16th Hydref
By
DSDC Guest

categorïau: Her dementia