dementia sy'n Canolbwyntio

Erbyn Ailidh Aikman

Awst 3rd, 2017

gwobrau DSDC adeilad achrededig aur cyntaf y tu allan i Ewrop ar gyfer dylunio dementia

Rydym yn falch iawn o annouce ein bod wedi dyfarnu achrediad aur cyntaf am ragoriaeth mewn dylunio dementia tu allan i Ewrop.

Mae dau adeilad o fewn uwch o ddatblygu yn byw yn y faestref Tokyo o Setagaya wedi derbyn cydnabyddiaeth mawreddog o'r ganolfan byd-enwog.

Designed by Tokyu Land Corporation, the senior living development comprises 176 living units, a 75-bed care residence, accommodating people with dementia, and a multi-functional long-term care service to support patients who want to live at home. It also includes a community salon, which promotes intergenerational interaction, and a kindergarten.

Mae'r Brifysgol wedi bod yn gweithio gyda'r cwmni ac mae eu partner Mediva Inc dros y misoedd diwethaf 18, cynghori ar ddyluniad y ganolfan breswyl gofal a gofal dydd aml-swyddogaethol, a chreu tai a gwasanaethau integredig i gefnogi pobl sy'n byw gyda dementia.

y broses achredu Ymgymerodd Prif Bensaer y ganolfan Lesley Palmer a'i Swyddog Datblygu Dysgu Lynda Hutton. Roedd y dystysgrif aur a ddyfarnwyd gan yr Athro Alison Bowes, Deon Cyfadran y Gwyddorau Cymdeithasol yn ystod ymweliad diweddar â Tokyo.

Dywedodd Ms Palmer: "Mae prosiect Setagaya yn brosiect cyffrous iawn i'r tîm dylunio DSDC i fod yn rhan oedd gan y tîm i weithio'n agos gyda Tolyu a Mediva i sicrhau bod y gwahaniaethau diwylliannol yn byw a darpariaeth gofal rhwng y DU a Japan cymorth yn. tra'n sicrhau y cais llwyddiannus ein egwyddorion dylunio dementia.

"Y canlyniad yw ymateb dylunio a ystyriwyd yn dda, cyfoes sy'n ymateb i'r brodorol modern lleol ac i'n egwyddorion dylunio dementia Stirling. Mae integreiddio kindergarten, salon gymunedol a chanolfan gofal aml-bwrpas o fewn uwch o ddatblygu byw yn ymagwedd sensitif, rhesymegol i gefnogi pobl â dementia i fyw mor annibynnol ag y bo modd o fewn eu cymuned. "

Meddai Akiyoshi Komuro, Swyddog Gweithredu / Rheolwr Is-adran yn Tolyu Corporation Land: "Tolyu Gorfforaeth Tir yn ymdrechu i greu cymunedau lleol cynaliadwy yn y gymdeithas super-oed ac mae wedi bod yn ymwneud yn y maes tai uwch fel un o'r arloeswyr yn Japan.

"Mae demensia yn un o'r materion cymdeithasol pwysicaf yn Japan. Rydym yn credu bod y prosiect Setagaya yn gwneud cyfraniad sylweddol i'r gymdeithas trwy hybu a chefnogi annibyniaeth mewn pobl sydd â dementia yn defnyddio dylunio dementia.

"Mae'r prosiect wedi grëwyd-ystyriwyd yn dda, dylunio Siapan dilys hymgorffori ag egwyddorion dylunio cyfeillgar dementia Stirling drwy nifer o drafodaethau rhwng DSDC, Mediva a Tolyu Corporation Tir, gan gynnwys un neu ddau o ymweliadau â Stirling.

"Mae dylunio da yn gwneud nid yn unig y trigolion, ond hefyd yr holl bobl sy'n cymryd rhan, gan ymwelwyr i'n staff sy'n gweithio yno, yn gyfforddus.

"Byddwn yn defnyddio'r profiad a gafwyd drwy'r prosiect hwn at ein datblygiadau yn y dyfodol ac yn rhoi yn ôl i drigolion a chymunedau lleol."

Meddai Kanoko Oishi, Prif Swyddog Gweithredol yn Mediva Inc,: "Mae gweithio ar y Prosiect Setagaya ynghyd â DSDC yn brofiad cyffrous iawn.

"Japan yn gymdeithas sy'n prysur heneiddio yn wynebu llawer o faterion, gyda dementia yn un o'r rhai mwyaf difrifol. Darperir DSDC ni egwyddorion dylunio arloesol a gwyddonol i ddatblygu amgylchedd lle gall pobl â dementia deimlo'n gyfforddus.

"Yma rydym yn cyfuno dulliau DSDC gyda traddodiad Siapan. Er enghraifft, rydym yn cymryd egwyddor lliw DSDC ond defnyddio lliwiau a welir yn Kimono, mae'r wisg draddodiadol Siapan. Prosiect Setagaya yw'r cyfleuster gynllunio sy'n seiliedig ar dystiolaeth gyntaf ar gyfer dementia yn Japan. Rydym yn gobeithio y bydd yn cyfrannu at ddyfodol gwell ar gyfer ein henoed a'u teuluoedd. "

Bydd y Ganolfan Datblygu Gwasanaethau Dementia darparu hyfforddiant parhaus i Tolyu staff gofal rheng flaen Corporation Tir ac ar bwysigrwydd cyfathrebu, ymddygiad ac egwyddorion dylunio dementia.

Japan, fel y DU, mae gan boblogaeth sy'n tyfu heneiddio, gan arwain at fwy o bwyslais ar gefnogi nifer cynyddol o bobl sydd â diagnosis o ddementia.

Mae'r gwaith hwn yn cadarnhau y partneriaethau cryf y Brifysgol â sefydliadau yn Japan.

Mwy o Dementia sy'n Canolbwyntio
22nd Tach
By
Wyn Jones
17th Hydref
By
Lynda Hutton
16th Hydref
By
DSDC Guest

categorïau: Dylunio dementia