dementia sy'n Canolbwyntio

Erbyn Ailidh Aikman

Gorffennaf 11th, 2017

cynhyrchion achrededig DSDC

gall newidiadau a namau sy'n gysylltiedig ag oedran yn ei gwneud yn fwy anodd i ddeall a llywio yr amgylchedd adeiledig. Gall namau gynnwys synhwyraidd, symud neu wybyddol (neu weithiau cyfuniad) sy'n gallu effeithio ar weithrediad pobl, ymddygiad, annibyniaeth, ac yn y pen draw, ansawdd bywyd.

Trwy ddeall namau o'r fath, mae'n y cam cyntaf tuag at greu amgylchedd sy'n cefnogi anghenion pobl hŷn a'r rheini â dementia. Yn briodol Gall amgylcheddau cynllunio eu cadw'n ddiogel rhag peryglon, megis cwympiadau, ac yn darparu y rhyddid a'r hyder i ddefnyddio eu galluoedd i'r eithaf.

FORBO Lloriau wedi cydnabod yr angen i gefnogi cleientiaid sy'n creu amgylcheddau sy'n gefnogol i bobl â dementia. Prifysgol Stirling ar Ganolfan Datblygu Gwasanaethau Dementia (DSDC) a FORBO Flooring wedi gweithio'n agos dros y flwyddyn ddiwethaf i adolygu dros gorffeniadau llawr 1000 ac asesu eu haddasrwydd ar gyfer eu defnyddio mewn amgylchedd dementia-gyfeillgar.

Mae'r cynhyrchion FORBO wedi eu graddio drwy eu dylunio mewn perthynas â egwyddorion dylunio dementia a'u defnyddioldeb o fewn amgylchedd cefnogol dementia. Mae hyn yn golygu bod pob cynnyrch wedi cael ei dosbarthu i ganfod addasrwydd y cynnyrch a fydd yn cynorthwyo cwsmeriaid, rhagnodwyr a chrefftau wrth ddewis opsiynau lloriau. Bydd cynhyrchion achrededig yn cael eu marcio gyda DSDC logo cynnyrch achrededig arbennig.

Angus Fotheringhame, Rheolwr Cyffredinol Benelux, y DU ac Iwerddon, yn FORBO Flooring wrth ei bodd yn y cam cadarnhaol ymlaen o ran cefnogi poblogaeth sy'n heneiddio: "Rydym yn arbenigwyr mewn lloriau, nid mewn dylunio dementia, ac mae'n bwysig iawn i ni ein bod yn deall gofynion y defnyddiwr terfynol i gyfathrebu i'n cleientiaid beth i'w defnyddio, ac yr un mor beth Nodyn i'w defnyddio mewn amgylcheddau cynhwysol oedran. Mae ein cydweithrediad â DSDC, mae'r arbenigwyr mewn dylunio dementia, yn ein galluogi i ddeall sylfaen amgylchedd cyfeillgar dementia, ac yn cynnig cyfres o gynhyrchion achrededig DSDC, a pan gaiff ei ddefnyddio ochr yn ochr â ystafelloedd priodol, yn gallu cefnogi profiad y defnyddiwr terfynol ".

Dylid nodi bod y logo cynnyrch achrededig DSDC ei ddyfarnu ar sail teilyngdod y cynnyrch a colourway unigol, nid y cynhyrchion cais terfynol. Am amgylchedd gael ei ystyried 'dementia-gynhwysol' neu 'dementia-gyfeillgar', rhaid rhoi ystyriaeth ofalus i'r fanyleb o orffeniadau cyfagos, eu manyleb perfformiad, a'u haddasrwydd ar gyfer eu defnydd arfaethedig.

Gallwch gael rhagor o wybodaeth am achrededig DSDC FORBO yn ystod y cynnyrch ar eu gwefan.

Mwy o Dementia sy'n Canolbwyntio
22nd Tach
By
Wyn Jones
17th Hydref
By
Lynda Hutton
16th Hydref
By
DSDC Guest

categorïau: Dylunio dementia