dementia sy'n Canolbwyntio

Gan Wendy Perry

Gorffennaf 10th, 2017

yr Alban trydydd National Dementia Strategaeth 2017 - 2020 yma ...

Mae'r trydydd strategaeth hirddisgwyliedig yma. Mae'n dawel llithro i gyhoeddi bythefnos yn ôl, gydag ychydig iawn o ffwdan.

Os cewch eich effeithio gan dementia ar lefel bersonol, neu waith yn y gwasanaethau sy'n cael eu darparwyr i bobl sy'n byw gyda dementia, dylech gymryd ychydig o amser i ddarllen yr hyn y bydd yr Alban yn cael ei blaenoriaethu yn ystod y tair blynedd nesaf, ac yn myfyrio ar yr hyn y caiff olygu i chi neu ar gyfer y gwasanaeth a ddarperir gennych.

Cafodd ei ysgrifennu i roi sylw i dri phrif sialensiau a nodwyd yn cefnogi pobl sy'n byw gyda dementia a'u gofalwyr yn yr Alban:

1. Darparu canolbwyntio ar yr unigolyn, cefnogaeth amserol, hyblyg ar gyfer pobl â dementia a'u gofalwyr ar draws iechyd, gofal cymdeithasol a lleoliadau cymunedol.

2. Gan adeiladu ar y ddarpariaeth o offrymau cymorth ôl-ddiagnostig datblygu dros y ddwy strategaeth ddiwethaf.

3. Mae sicrhau drwy ailgynllunio a thrawsnewid sy'n gofalu a chymorth i bobl sy'n datblygu demensia yn ddiweddarach mewn bywyd ar y cyd â chyflyrau eraill yn hyblyg ac yn ymatebol i anghenion unigol.

Mae'r strategaeth yn nodi ymrwymiadau un ar hugain a fydd yn gwasanaethu fel canolbwynt ar gyfer bodloni'r tair her uchod. Yn hytrach na'u rhestru, byddwn yn eich annog i eu darllen i chi eich hun.

Mwy o Dementia sy'n Canolbwyntio
22nd Tach
By
Wyn Jones
17th Hydref
By
Lynda Hutton
16th Hydref
By
DSDC Guest

categorïau: Polisi dementia