dementia sy'n Canolbwyntio

Erbyn Ailidh Aikman

Gorffennaf 6th, 2017

Cyfle Ymchwil ar gyfer pobl â dementia

Ydych chi yn berson sy'n byw gyda dementia? Hoffech chi gyfrannu at y gwaith o ddatblygu addysg i weithwyr proffesiynol sy'n darparu gofal a chymorth i bobl â dementia a'u teuluoedd, cyfeillion a chefnogwyr?

Mae Prifysgol Stirling wedi ymrwymo i addysg ac ymchwil o'r radd flaenaf, gydag ysbryd arloesol ac angerdd am arloesedd a rhagoriaeth. Wrth ddilyn egwyddorion gofal sy'n canolbwyntio ar yr unigolyn, mae ein cwrs astudiaethau dementia gosod yr unigolyn â dementia yng nghanol ein dealltwriaeth. Mae pobl sydd â dementia yn cyfrannu at gyflawni ein haddysgu a'n myfyrwyr yn elwa o ddysgu uniongyrchol am sut beth yw byw gyda dementia. I ymestyn cyfranogiad hwn, yr ydym yn sefydlu grŵp cynghori pobl â dementia i gynghori tîm addysgu ar sut y gallwn ddatblygu'r cynnwys a chyflwyno ein cwrs i gynnwys barn pobl sy'n byw gyda dementia.

Yn y flwyddyn gyntaf y grŵp cynghori, byddai bod yn aelod yn golygu wirfoddoli eich amser i:

· Mynychu cyfarfodydd 3 yn Stirling (Awst 2017, Tachwedd 2017, Mawrth 2018)

· Adolygu sampl fechan o ddeunyddiau dysgu ar hyn o bryd ar gyfer myfyrwyr

· Ymuno â myfyrwyr ar ein llwyfan dysgu ar-lein ar gyfer trafodaeth grŵp

· Darparu awgrymiadau ar gyfer ymglymiad a chyfranogiad yn y tymor hwy

Yn ein cyfarfod cyntaf, byddwn yn penderfynu ar enw ar gyfer y grŵp, cytuno ar sut y byddwn yn gweithio gyda'n gilydd yn ystod y flwyddyn gyntaf, a thrafod syniadau cychwynnol ar gyfer gwella'r cwrs drwy gynnwys pobl â dementia. Bydd lluniaeth ac arlwyo yn cael eu darparu mewn cyfarfodydd a bydd costau teithio yn cael eu talu.

Os oes gennych ddiddordeb mewn bod yn rhan o'r grŵp hwn, neu os hoffech drafod y cyfle hwn ymhellach, cysylltwch â Jane Robertson

ar 01786 466322 neu jmrobertson@stir.ac.uk

Edrychwn ymlaen at eich croesawu!

Mwy o Dementia sy'n Canolbwyntio
22nd Tach
By
Wyn Jones
17th Hydref
By
Lynda Hutton
16th Hydref
By
DSDC Guest