dementia sy'n Canolbwyntio

Erbyn Ailidh Aikman

Gorffennaf 6th, 2017

Laura 17 2017 yn herio #8

Y mis hwn rwyf o'r diwedd llwyddo i wneud taith gerdded bryniau. Yn anffodus, mae'r tywydd gwael a gedwir yn effeithio ar y cynllun i wneud Ben Lomond, ond i ddim yn ran o'r Llwybr Gorllewin Highland yn lle hynny.

Felly, gyda chwpl o ffrindiau a'r cŵn, ni gerdded o Drymen i Balmaha, dringo conic Hill ar y ffordd. Mae'r llwybr yn 8 milltir ac roedd cryn dipyn o smotiau heriol! Fodd bynnag, roedd yn deimlad gwych ar ôl i ni gyrraedd y brig ac yn mynd yn ôl i Balmaha gyfer picnic ddathliadol!

Mewn ymdrech i gadw i fyny fy hyfforddiant, yr wyf hefyd wedi ymuno â chlwb rhedeg y mis hwn. Mae wedi bod yn wych yn rhedeg gyda'r tîm felly gobeithio y bydd yn fy helpu allan am y ddwy nesaf o heriau. Yr wyf hefyd yn edrych ar nofio arall ac yn her feicio felly bydd yn taro 'r hyfforddiant yn galed mis nesaf ar gyfer hynny.

Mae'n bleser gennyf ddweud fy mod hefyd cyrraedd fy nharged rodd o £ 1000! Alla i ddim credu sut mae pobl wedi bod yn hael a chefnogaeth barhaus wedi wir yn fy nghadw i fynd.

Laura

Dilynwch fy stori ar Instagram lp88laura #17in2017

Mwy o Dementia sy'n Canolbwyntio
22nd Tach
By
Wyn Jones
17th Hydref
By
Lynda Hutton
16th Hydref
By
DSDC Guest

categorïau: Her dementia