dementia sy'n Canolbwyntio

Gan Wendy Perry

Mehefin 29th, 2017

Dal yr hyn sy'n bwysig

Rwy'n treulio llawer o fy amser yn siarad am weithgaredd ystyrlon: beth ydyw, sut yr ydym yn ei hwyluso, pam mae'n bwysig. Ond un ardal bod bron does neb byth yn gofyn i mi am yw: sut rydym yn dogfennu ei fod yn digwydd? I'r rhai ohonom sy'n gweithio ym maes iechyd a gofal cymdeithasol, dogfennau fel arfer yn rhan llawer mwy o'n swyddi nag yr hoffem iddo fod. Fodd bynnag, rydym yn clywed drwy'r amser os na chafodd ei ddogfennu'n nad oedd yn digwydd.

Ond sut ydyn ni'n dal yn ein dogfennaeth beth sy'n bwysig mewn gwirionedd? Sut allwn ni gyfleu'r ystyrlon-Ness yn hytrach na chofnodi bod gweithgaredd wedi digwydd? Yn ein Gwneud Gweithgarwch Ystyrlon gwrs rydym archwilio beth mae'n ei olygu i gofnodi canlyniadau personol i bobl â dementia. Mae faint o amser ac inc sy'n cael ei wastraffu nodi'r hyn a ddigwyddodd y gweithgaredd yn hytrach na beth a ddigwyddodd o ganlyniad i gymryd rhan gweithgaredd yn syfrdanol. Nid oes ots os oes gennym prynhawn sinema os na allwn ganfod a oedd y prynhawn sinema mewn gwirionedd yn bwysig i rywun.

Mae'r broses o gasglu canlyniadau yn dechrau ymhell cyn gweithgaredd, hyd yn oed yn digwydd. Yn gyntaf mae angen i ni ddeall y stori a'r dewisiadau y person a allai fod yn bresennol. Mae hyn yn bwysig i wneud yn siŵr ein bod yn deall pa opsiynau gweithgaredd a allai fod yn well a deall mha ffyrdd y gall person eisiau cymryd rhan. Yn rhy aml, rydym yn darparu cyfleoedd goddefol i "mynychu", pan (o safbwynt therapiwtig) beth sy'n gwneud gweithgaredd ystyrlon yw ymglymiad gweithredol yn y broses o weithgaredd. Er y gallai rhywun yn mynychu prynhawn sinema, gall mwy o ystyr mewn gwirionedd i'w gweld yn trafod pa ffilmiau sydd o ddiddordeb ar gyfer y rhaglen sinema, neu popping y popcorn, neu baratoi yr ystafell. Mae wrth gydnabod yr hyn sy'n bwysig i'r unigolyn a darparu cyfleoedd i gymryd rhan mewn ffordd sy'n fwyaf addas i bob person sy'n cael mynediad at weithgareddau ystyrlon yn cael ei ddarparu.

Yna, rydym yn edrych ar yr effaith ar yr unigolyn. Nid yw'n ymwneud â p'un a yw'r prynhawn sinema a ddigwyddodd, neu a dywedodd yr unigolyn a fynychwyd digwyddiad sinema (mae'r rhain yn allbynnau), mae'n ymwneud â'r effaith ar les y person (mae hyn yn y canlyniad). Gall canlyniadau gael eu dal, hyd yn oed pan nad oes allbwn. Er enghraifft, efallai y gwelwch mi chwerthin, neu crio, neu ganu pan fydd fy ngofalwr yn canu Rydych yn fy heulwen ond nid yw hyn wedi'i drefnu ar galendr gweithgareddau wythnosol, ac ni fydd neb wedi cofnodi hyn ar gyfer airplay. Fodd bynnag, dylem fod yn dal yr effaith a gafodd y gweithgaredd syml ar mi. Dylai canlyniadau bob amser fod y ffocws neu y llinell glo o ddogfennau. Wedi'r cyfan, yr effaith ar yr unigolyn pam ein bod yn gwneud gweithgaredd yn y lle cyntaf.

Os oes gennych ddiddordeb mewn deall mwy am ganlyniadau ymagwedd am gefnogaeth pobl sy'n byw gyda dementia sy'n seiliedig ar, Fi 'n dal argymell darllen y canllaw Pwyntiau Siarad: Dull Canlyniadau Personol.

Os oes gennych ddiddordeb mewn sut i ddod dull canlyniadau at eich darpariaeth gweithgaredd edrychwch ar y cwrs y DSDC yn: Gwneud gweithgareddau ystyrlon i bobl sy'n byw gyda dementia.

Mwy o Dementia sy'n Canolbwyntio
22nd Tach
By
Wyn Jones
17th Hydref
By
Lynda Hutton
16th Hydref
By
DSDC Guest