dementia sy'n Canolbwyntio

Erbyn Ailidh Aikman

Mehefin 8th, 2017

17 Laura yn 2017 yn herio #6 a #7

Y mis hwn ceisiais dwy her arall, y Lliw Me Rad a Ras am Fywyd yn rhedeg.

Roedd Her 6 Lliw Me Rad ac ochr yn ochr â fy mam a fy chwaer cynhaliwyd 5k yn y glaw! Yn ffodus y tro hwn rydym yn cael i stopio a dal ein gwynt tra'n taflu paent ar ei gilydd. O'r fath yn fore o hwyl da, er yn dal i geisio cael y paent allan o fy hyfforddwyr!

Her 7, oedd y Race for Life 5k, a oedd yn mynd â ni i Glasgow Green unwaith eto. Mae'r her Cofrestrais fy ffrind Rachel wrth fy buddy rhedeg, ac i rywun nad oedd wedi ei hyfforddi gwnaeth anhygoel! Mae'r torfeydd ar y diwrnod yn wych gyda môr o ddillad pinc ym mhob man!

Rydym i fod i wneud Her 8, dringo Ben Lomond, ond oherwydd y rhybuddion tywydd ar y penwythnos Gŵyl y Banc rydym wedi gorfod aildrefnu'r cynllun ychydig! Fodd bynnag, cafodd cwpwl mwy o heriau yn dod i fyny y mis hwn, nad ydynt yn rhedeg, felly bydd fydd, gobeithio, yn rhoi gorffwys i'r hen pen-gliniau!

Diolch i bawb sydd eisoes wedi ei roi i'r tudalen JustGiving a fy nghefnogi. Yr wyf yn llethu fy mod bron wedi cyrraedd fy nharged, byth yn meddwl y byddwn yn codi hyn lawer!

Laura

Dilynwch fy stori ar Instagram lP88laura #17in2017

Mwy o Dementia sy'n Canolbwyntio
22nd Tach
By
Wyn Jones
17th Hydref
By
Lynda Hutton
16th Hydref
By
DSDC Guest