dementia sy'n Canolbwyntio

Gan Tim DSDC

Mai 10th, 2017

Laura 17 2017 yn her #4 a #5

Laura Paton yn cymryd rhan mewn digwyddiadau 17 2017 yn ystod er mwyn codi arian ar gyfer yr Ymddiriedolaeth Datblygu Gwasanaethau Dementia. Dyma pedwerydd a'r pumed diweddariadau Laura:

Y mis hwn ceisiais dwy her, mae'r Walk chilt a Helensburgh 10k.

Roedd Her 4 Taith Gerdded chilt a beth diwrnod gwych a gawsom. Roeddem mor ffodus i gael tywydd da ac mae ein holl sgwadiau hwyl a ddaeth allan i'n hannog ni, felly diolch iddyn nhw. diolch i'r mwyaf yr ydych yn gorfod mynd at y tîm; Mam, Dad, Sarah, Louise, Tony, Eilidh, Steph a Maddy. Diolch i chi am ymuno â mi ar y daith o filltiroedd 23, ni allai wedi gwneud hyn heb i chi i gyd yn cadw fi fynd!

Her 5, mae'r Helensburgh 10k, roedd dau ddiwrnod yn ddiweddarach, nad efallai oedd y syniad gorau yn edrych yn ôl, fodd bynnag, yr wyf yn llwyddo hi! Doeddwn i ddim yn y cyflymaf, ond nid fi oedd yr olaf ... bron. Mae'r llwybr yn mynd heibio hyd yn oed yn yr hen gartref gofal fy Grans a oedd yn eithaf anodd i redeg gorffennol. Mae'n dod â dagrau i fy llygaid, ond yn fy atgoffa beth oedd hyn i gyd amdano! Unwaith eto, cefais y teulu i gyd allan i godi ei galon fi ar!

Yn ffodus, mae gennyf ychydig Wee o seibiant cyn yr heriau nesaf!

Diolch i bawb sydd eisoes wedi ei roi i'r tudalen JustGiving a fy nghefnogi.

Laura

Dilynwch fy stori ar Instagram lp88laura #17in2017

Mwy o Dementia sy'n Canolbwyntio
22nd Tach
By
Wyn Jones
17th Hydref
By
Lynda Hutton
16th Hydref
By
DSDC Guest