dementia sy'n Canolbwyntio

Erbyn Henriette Laidlaw

Ebrill 11th, 2017

canlyniadau pwysig o dderbyn cleifion i'r ysbyty

Mae Prifysgol Stirling yn arwain ar brosiect a ariennir gan y Sefydliad Cenedlaethol dros Ymchwil Iechyd (NIHR) Deall canlyniadau pobl â nam gwybyddol a / neu dementia derbyn i'r ysbyty cyffredinol.

Fel rhan o'r ymchwil hwn, rydym yn defnyddio arolwg i archwilio canlyniadau sy'n bwysig i bobl â dementia neu ddryswch sydd wedi profi eu derbyn i'r ysbyty.

Cyfranogiad

Er mwyn cymryd rhan yn yr ymchwil hwn, dylech fod yn:

1. Person sydd wedi profi dementia neu ddryswch, A ei dderbyn i'r ysbyty o fewn y ddwy flynedd ddiwethaf.

2. NEU rhywun sy'n rhoi cymorth i berson sydd â / yn profi dementia neu ddryswch A wedi cael eu derbyn i'r ysbyty o fewn y ddwy flynedd diwethaf.

DS. Mae'n rhaid i'r derbyn i'r ysbyty wedi digwydd tra bod y person yn byw gyda dementia neu ddryswch gan ei fod yn y profiad o fod yn yr ysbyty tra'n byw gydag un o'r cyflyrau hyn sydd fwyaf o ddiddordeb mewn i ni.

Ydych o dan unrhyw rwymedigaeth i gymryd rhan mewn, neu gyflawn, ymchwil hwn. Os oes unrhyw gwestiynau yr ydych yn dod o hyd yn rhy anodd i'w ateb neu nad ydynt am i ateb, cysylltwch sgipio heibio iddyn nhw ac yn parhau gyda gweddill yr arolwg.

YR AROLWG YN YMA YN CAEL

Canlyniadau Arolwg

Bydd canlyniadau'r arolwg hwn yn cael ei ysgrifennu fel rhan o'n hadroddiad terfynol, byddant hefyd yn cael ei gyhoeddi mewn cyfnodolyn gwyddonol ac yn mynd ymlaen i arwain ymchwil yn y dyfodol gyda'r nod o wella bywydau pobl sy'n cael eu heffeithio.

Os ydych yn dymuno cael y wybodaeth ddiweddaraf am y gwaith ymchwil hwn, llenwch y ffurflen isod

Mwy o Dementia sy'n Canolbwyntio
22nd Tach
By
Wyn Jones
17th Hydref
By
Lynda Hutton
16th Hydref
By
DSDC Guest