dementia sy'n Canolbwyntio

Gan Karen Ditlevsen

Mawrth 13th, 2017

Golygfa o weithgareddau ystyrlon yn ymarferol o Ddenmarc

"Huset Lotte" yn gartref nyrsio yn Fredriksberg, yn agos at ganol Copenhagen, Denmarc. Mae'r cartref wedi'i lleoli mewn adeilad deulawr 8 pwrpasol. Mae'n gartref i 60 trigolion sy'n cael eu rhannu i mewn i gymunedau 3, pob cymuned yn meddiannu ddau lawr. Mae ganddi gyfleusterau gwasanaeth a swyddogaeth ar y llawr isaf a gardd do ac ystafelloedd triniaeth ar y llawr uchaf.

Un o fy nghyfrifoldebau yn y cartref yn y gwaith o gynllunio a threfnu gweithgareddau ar y cyd ar gyfer ein preswylwyr, ein gweithgareddau yn Lotte yn ffurfio rhan fawr o'n hunaniaeth.

Rydym yn rhannu ein gweithgareddau yn ddau grŵp, y rhai ar gyfer un gymuned (trigolion 20) a'r rhai ar gyfer y cartref cyfan (trigolion 60). Mae'r gweithgareddau yn y gymuned fel arfer yn digwydd mewn ystafell fwyta y gymuned, tra bod y gweithgareddau cartref cyfan yn gyffredinol yn cael eu cynnal yn y neuadd ar y llawr gwaelod neu'r teras to.

Un o'n gweithgareddau blynyddol yw "wythnos afal mawr". Ar y dydd Llun yr ydym i gyd yn teithio ar y bws a char i perllan afalau hardd lle rydym, yn ddi-dâl, yn cael eu gwahodd i ddewis afalau. Rydym yn casglu llawer o afalau, mae rhai trigolion yn helpu yn y casglu, ond mae'r rhan fwyaf yn gwylio tra rydym yn dewis.

Ar y ddychwelyd i'r tŷ rydym bobi cacen afal am de prynhawn. Gall hyd yn oed merched yn gamau uwch o ddementia croen y afalau. Ar y dydd Mawrth, dydd Mercher a dydd Iau Rwy'n gweithio shifft hwyr er mwyn i mi goginio "Æbleflæsk" yn y ceginau o fewn pob cymuned i swper y preswylwyr. Æbleflæsk yn hen bryd Daneg o afalau a phorc, sy'n cael ei fwyta gyda bara rhyg. Rydym yn bwriadu hyn gyda'n staff y gegin, a fydd yn prynu'r porc, wrth i ni dont angen ein cinio arferol nosweithiau hynny.

Yn ystod mis Rhagfyr Rwy'n treulio 3 Sul pobi "klejner", yn arbenigedd Nadolig Daneg. Unwaith eto, bydd arogl cwcis lledaenu drwy'r cymunedau. Mae gennym ffidlwr a bwyta cwcis ac yfed gwin poeth cynnes at ei gilydd yn y prynhawn.

Gweithgaredd rheolaidd yw pobi bob mis yn y bore. Byddaf yn dod yn gynnar iawn ac yn pobi bwcyn brecwast cartref ar gyfer pob cymuned. Mae bara yn y cartref yn rhan fawr o fywyd Daneg ac yn croesawu pob un ohonoch i deffro i arogl bwynau newydd eu pobi.

Themâu fel "wythnos afal mawr" a Adfent yn gweithio'n dda i ni fel y maent yn y ddau "blas" a "arogl" fel yr hen ddyddiau a chwarae i mewn i'r tymhorau hefyd. Mae'r gweithgareddau yn cael eu caru gan drigolion a staff ac mae'n gwneud i ni i gyd deimlo'n agos.

Mae llawer o'n gweithgareddau o bosibl yn cael eu becuase o'n gwirfoddolwyr, sy'n gwneud ymdrech fawr. Mae'r gwirfoddolwyr yn fy nghyfrifoldeb ac yr wyf yn treulio llawer o amser yn gwneud yn siŵr eu deimlo'n werthfawr hefyd. Maent yn rhan bwysig o'n ty ac yn ychwanegu at yr awyrgylch hapus.

Mae gennym lawer o weithgareddau eraill, rhai yn rheolaidd, rhai unwaith ac am byth. Rydym ni wedi trefnu blasu cwrw ar gyfer ein trigolion gwrywaidd, roedd hyn yn llwyddiant mawr. Ar hyn o bryd rydyn ni'n cynnal clwb ffilm bob prynhawn Llun yn dangos "Gamle Danmark" Poul Hammerich (Old Denmark).

teitl swydd swyddogol Karen Ditlevsen yw Sundhedsservicesekretær (Swyddog y Gwasanaeth Iechyd), ond mae hi'n disgrifio ei hun fel "Lotte" neu brif gogyddes a photel golchwr y Lotte.

Mwy o Dementia sy'n Canolbwyntio
22nd Tach
By
Wyn Jones
17th Hydref
By
Lynda Hutton
16th Hydref
By
DSDC Guest