dementia sy'n Canolbwyntio

Erbyn Henriette Laidlaw

Mawrth 13th, 2017

Defnydd Amser Gofalwr - Cyfle Ymchwil

Mae Prifysgol Stirling yn chwilio am ofalwyr anffurfiol (pobl sy'n darparu cymorth di-dâl neu gefnogaeth) o oedolion hŷn (55 oed a hŷn) i gymryd rhan mewn prosiect ymchwil am y defnydd o amser.

Rydym yn gobeithio i ddysgu mwy am ba weithgareddau pobl yn ei wneud fel swydd ran eu gofal a gwell profiadau dal o ddarparu cefnogaeth. Rydym yn gobeithio y gallwn gynnig gwell gwybodaeth ar gyfer llunwyr polisi i seilio eu penderfyniadau, yn y pen draw o fudd i bawb sy'n darparu gofal di-dâl i bobl hŷn.

Mae'r ymchwil yn cynnwys cwblhau dyddiadur ddefnydd amser am wythnos ar y tro, ac am uchafswm o ddwy wythnos, tua thri mis ar wahân. Bydd hyn yn ein helpu i ddysgu mwy am sut y mae pobl mewn partneriaethau gofalgar yn defnyddio eu hamser.

Mae'r dyddiadur wedi ei gyd-gynhyrchu gan dîm Prifysgol Stirling a gofalwyr lleol o oedolion hŷn. Byddwn yn cyfweld pobl cyn ac ar ôl cwblhau'r dyddiadur, wyneb-yn-wyneb neu dros y ffôn, yn yr Alban, Lloegr, a Chymru. Mae gennym hefyd dyddiadur ar-lein sydd ar gael drwy ddilyn y ddolen ganlynol:

https://stirling.onlinesurveys.ac.uk/carers-time-use-introductory-questionnaire

Os hoffech chi gymryd rhan yn yr ymchwil, neu os hoffech drafod yr astudiaeth pellach cyn gwneud penderfyniad, cysylltwch â Rosalie Ashworth neu Nadine Thomas gan ddefnyddio manylion isod. Rydym yn edrych ymlaen at glywed oddi wrthych.

Rosalie Ashworth

Rosalie.ashworth@stir.ac.uk

ffôn: 01786 467728

Nadine Thomas

Nadine.Thomas@stir.ac.uk

Mwy o Dementia sy'n Canolbwyntio
17th Hydref
By
Lynda Hutton
16th Hydref
By
DSDC Guest
16th Hydref
By
DSDC Guest