dementia sy'n Canolbwyntio

Gan Wendy Perry

Mawrth 8th, 2017

Gwneud eich diwrnod arbennig arbennig i bawb

Priodasau yn adeg o ddathlu gyda'r bobl yr ydych yn caru ac sy'n golygu fwyaf i chi, ac rydych am iddynt fod yn gallu mwynhau eich diwrnod gymaint â phosibl. Os oes gennych rywun sy'n mynychu eich priodas sydd â dementia, mae yna rhai syniadau efallai y byddwch am ystyried a allai eu helpu i gefnogi i fwynhau eich diwrnod arbennig.

I rai pobl sy'n byw gyda dementia digwyddiadau cymdeithasol mawr y gall gyflwyno heriau. Gall fod yn ddiwrnod lle disgwylir iddynt gofio wynebau ac enwau pobl efallai nad ydynt wedi gweld ers peth amser ac yn ddiwrnod lle mae'r drefn arferol o fywyd yn cael eu torri ar draws, sy'n gallu achosi lefelau uwch nag arfer o straen. Gall lefelau uchel o straen a phryder yn ei gwneud yn hyd yn oed yn fwy anodd cofio pethau ac i brosesu gwybodaeth am yr amgylchedd. Mae'r canlynol yn rhai awgrymiadau y gallech fod am eu hystyried i leihau straen a phryder ar y diwrnod mawr i rywun yn eich bywyd sydd â dementia:

Creu man tawel

Gall priodasau yn brysur, swnllyd ac overstimulating ar adegau. Un ffordd o leihau pryder yw lleihau faint o symbyliad yn yr amgylchedd o dro i dro, felly os yn bosibl, yn cael dynodedig "ystafell dawel" bach ger y dathliadau lle y gall rhywun encilio am ychydig os byddant yn dechrau teimlo'n llethu. Gwnewch yn siŵr bod eich gwesteion yn ymwybodol o'r ddarpariaeth hon, fel y gall fod gennych gwesteion eraill sy'n cael trafferth gyda digwyddiadau cymdeithasol hir. Efallai y byddwch yn dod o hyd i le o'r fath yn cael ei werthfawrogi fyddo nifer o eich gwesteion ai peidio ganddynt ddementia.

Cael rhywfaint o gof yn cefnogi yn ei le

Gall fod yn frawychus yn ystod y digwyddiadau hyn i gadw i fyny sgyrsiau pan fydd rhywun wedi pryder am gofio enwau ac wynebau. Un ffordd i leddfu'r hyn yw darparu siart seddi bwrdd ar gyfer yr unigolyn â dementia sydd â'r enwau pobl yn eistedd o amgylch eu bwrdd. Gall fod hefyd yn ddefnyddiol iawn i gael rhywun yn eistedd drws nesaf iddynt sy'n ymwybodol y gallant angen brydlon achlysurol, ac sy'n gallu cario y sgwrs pan fydd y person sydd â dementia yn dod yn blino.

Ystyriwch eistedd

P'un a yw'n yn ystod y seremoni briodas neu'r dderbynfa ystyried gadw seddi ar gyfer y sawl sydd â dementia yn eu galluogi i glywed a gweld yn dda, ond hefyd yn caniatáu llwybr allanfa yn hawdd os oes angen i'r person seibiant neu arhosfan gysur. Gall fod yn ddefnyddiol ar gyfer ymadael hwn neu arwyddion i allanfa hon fod yn unol y person o'r golwg pan yn eistedd.

Cymorth ychwanegol

Efallai y byddwch am ofyn am gymorth aelod o'r teulu dethol i fynd gyda'r person â dementia drwy gydol y dydd. Gallant ganolbwyntio ar gefnogi anghenion y person â dementia ar y diwrnod mawr. Yn aml mae'n bwysig cael un person sy'n gwneud hyn ar y dydd, gan ei bod yn hawdd i'r person sydd â dementia i syrthio drwy'r craciau pan ddaw amser i dynnu lluniau neu yn ystod adegau o newid yn ystod y dydd. Mae hefyd yn rhywbeth a fydd yn eich darparu gyda mwy o feddwl heddwch, fel y byddwch yn gwybod bod ganddynt rywun sydd ar gael iddynt a all eu helpu pe bai angen hynny.

Mwy o Dementia sy'n Canolbwyntio
22nd Tach
By
Wyn Jones
17th Hydref
By
Lynda Hutton
16th Hydref
By
DSDC Guest