dementia sy'n Canolbwyntio

Gan Tim DSDC

Ionawr 7th, 2017

Adborth gan Dementia Cyfeillgar Te Prynhawn

Rhywfaint o adborth gan y Te Dementia Cyfeillgar Prynhawn a gynhaliwyd yn ddiweddar yng Ngwesty Stirling Court

Rydym yn falch o rannu'r adborth craff hwn.

"Digwyddiad Fantastic! Ddim yn rhy brysur a llawer o le sydd yn bwysig gan Gran gallu cael llethu gyda gormod o bobl a sŵn. Roedd Bwyd gwych, dogn bitesize yn berffaith gan y gall plât mawr o fwyd fod yn llethol weithiau. Gwerth Great am arian. Gwasanaeth yn ardderchog ac roedd yn braf i fod yn rhywle nad oedd y staff yn siarad i lawr i Gran dim ond oherwydd bod ganddi ddemensia. awyrgylch hyfryd. Card / Rhodd fod yn syniad gwych. a oedd yn braf cael rhywun wrth law i gynnig cyngor nad oedd yn rhy llawer yn eich wyneb - dim ond yno os oes angen Gosod yn wych -.. Monument sy'n gyfarwydd iawn i Nain, felly mae hi'n llacio unwaith yn unig negyddol oedd goleuadau twinkly ar y colofnau nad oeddent yn statig -. ychydig tynnu sylw fyddech yn awyddus i fynychu unrhyw digwyddiadau yn y dyfodol fel hyn. Maent wedi bod yn dweud wrth bawb pa mor wych oedd hi. "

Mwy o Dementia sy'n Canolbwyntio
22nd Tach
By
Wyn Jones
17th Hydref
By
Lynda Hutton
16th Hydref
By
DSDC Guest