dementia sy'n Canolbwyntio

Erbyn Henriette Laidlaw

Rhagfyr 7th, 2016

Edward McLaughlin: Taith mewn lliw

Pan gafodd Edward McLaughlin, peiriannydd ac amatur artist o fri rhyngwladol, diagnosis o ddementia yn 2002, fe encilio am amser hir i mewn i anweithgarwch ac iselder.

Pan oedd yn y pen draw yn cymryd i fyny celf eto darganfu at ei syndod ei fod yn awr yn gweld y byd ac mewn lliwiau penodol gwbl wahanol. Mae cyfres o bortreadau bywiog roes fynegiant i'w synwyrusrwydd gweledol newydd a chyferbynnu sylweddol gyda darluniau pensil manwl nodweddiadol o'i waith cyn diagnosis.

Mae ei waith cynnal ei dathliad o liw wrth iddo esblygu i mewn i archwilio ei brofiad goddrychol ei hun. Mae ei gelfyddyd wedi cael ei ganmolir fel cipolwg bywiog i fywyd mewnol rhywun sydd â dementia, ond mae hyd yn oed yn fwy na hynny. Gyda'i goleuo o gymhlethdod a symud natur hunaniaeth unigol a'i myfyrdod ar ymwybyddiaeth dynol caiff ei suffused gyda negeseuon cyffredinol a chwestiynau. Yn y bôn mae'n gofyn i ni beth mae'n ei olygu i fod yn ddynol.

Arddangosfa o waith Edward McLaughlin yn hyn o bryd yn cael ei arddangos gyda ni yn adeilad Iris Murdoch, gall yr arddangosfa yn teithio ac os ydych chi neu eich sefydliad ddiddordeb, cysylltwch â Christeen Winford ar gyfer trefniadau.

Edward yn gweithio ar syniadau a lluniau a fydd yn ymddangos yn unrhyw arddangosfeydd yn y dyfodol newydd. Hefyd ei fod wedi cael ei gomisiynu i greu gwaith celf ar gyfer Theatr Festival, Caeredin fel rhan o'u menter cyfeillgar dementia.

Mwy o Dementia sy'n Canolbwyntio
22nd Tach
By
Wyn Jones
17th Hydref
By
Lynda Hutton
16th Hydref
By
DSDC Guest