dementia sy'n Canolbwyntio

Erbyn Henriette Laidlaw

Rhagfyr 7th, 2016

Edward McLaughlin: Taith mewn lliw

Pan gafodd Edward McLaughlin, peiriannydd ac amatur artist o fri rhyngwladol, diagnosis o ddementia yn 2002, fe encilio am amser hir i mewn i anweithgarwch ac iselder.

Pan oedd yn y pen draw yn cymryd i fyny celf eto darganfu at ei syndod ei fod yn awr yn gweld y byd ac mewn lliwiau penodol gwbl wahanol. Mae cyfres o bortreadau bywiog roes fynegiant i'w synwyrusrwydd gweledol newydd a chyferbynnu sylweddol gyda darluniau pensil manwl nodweddiadol o'i waith cyn diagnosis.

Mae ei waith cynnal ei dathliad o liw wrth iddo esblygu i mewn i archwilio ei brofiad goddrychol ei hun. Mae ei gelfyddyd wedi cael ei ganmolir fel cipolwg bywiog i fywyd mewnol rhywun sydd â dementia, ond mae hyd yn oed yn fwy na hynny. Gyda'i goleuo o gymhlethdod a symud natur hunaniaeth unigol a'i myfyrdod ar ymwybyddiaeth dynol caiff ei suffused gyda negeseuon cyffredinol a chwestiynau. Yn y bôn mae'n gofyn i ni beth mae'n ei olygu i fod yn ddynol.

Arddangosfa o waith Edward McLaughlin yn hyn o bryd yn cael ei arddangos gyda ni yn adeilad Iris Murdoch, gall yr arddangosfa yn teithio ac os ydych chi neu eich sefydliad ddiddordeb, cysylltwch âChristeen Winfordar gyfer trefniadau.

Edward yn gweithio ar syniadau a lluniau a fydd yn ymddangos yn unrhyw arddangosfeydd yn y dyfodol newydd. Hefyd ei fod wedi cael ei gomisiynu i greu gwaith celf ar gyfer Theatr Festival, Caeredin fel rhan o'u menter cyfeillgar dementia.