dementia sy'n Canolbwyntio

Gan Wendy Perry

Hydref 20th, 2016

Stori unigol sy'n ni i gyd niweidio ...

pan fydd sefyllfaoedd cymhleth yn cael eu lleihau i naratif unigol

Yn ei 2009 TED Sgwrs, Awdur a storïwr Chimamande Ngozi Adichie sôn am ei phlentyndod yn tyfu i fyny yn Nigeria. Fel plentyn iddi gael ei hysbrydoli i ysgrifennu storïau, ond ar ôl darllen llenyddiaeth yn unig plant Prydeinig ac Americanaidd, yn ei holl gymeriadau yn wyn, yn yfed cwrw sinsir a siarad am y tywydd. Oherwydd nad oedd llawer iawn o lenyddiaeth Nigeria ni feddyliais i wrthi y gallai chymeriadau mewn llyfrau yn adlewyrchu hi a'i diwylliant. Felly dechreuodd ei phrofiad dysgu o amgylch y peryglon cynhenid ​​yn unig clywed un stori.

Pan ddaeth hi i'r Unol Daleithiau fel myfyriwr coleg, ei roommate yn synnu i ddysgu bod yn gwybod sut i ddefnyddio stôf, a'i bod yn gwrando ar gerddoriaeth Americanaidd. Daeth Adichie i sylweddoli grym o sut mae'r stori Affrica Dywedwyd wrth yn y gorllewin, ac y stori Affrica yn bennaf yn un "o negyddion, o wahaniaeth ac o dywyllwch". Pan fydd y cymhlethdod cenedl neu sefyllfa gymhleth wedi cael eu lleihau i naratif unigol, nid oes gennym fframwaith cyfeirio dychmygu unrhyw stori arall.

Mae ei ailadrodd ei phrofiad fy arwain at fyfyrio ar stori un rwyf wedi bod yn cael trafferth gyda ers i mi symud i'r 8 DU o flynyddoedd yn ôl. Gadewch i ni weld os ydych yn gyfarwydd â stori hon ...

Gwasanaethau Iechyd a Gofal Cymdeithasol yn methu ... gwasanaethau'n sefydliadol ... gwasanaethau'n aneffeithlon ... gwasanaethau mewn argyfwng ... Ni all gwasanaethau fod yn sefydlog.

I mi stori unigol iechyd a gofal cymdeithasol yn y DU yn un o dysfunction, ansefydlogrwydd, ac o brinder arweinyddiaeth weledigaethol. Pan oeddwn i yn y ddarpariaeth gofal cymdeithasol, y stori hon cymhelliant i mi oherwydd ei fod yn ymddangos mor treiddiol, ac yn y blaen ddigyfnewid, ac mae fy awydd i greu gwasanaeth gwell teimlo'n ddibwrpas. Fel defnyddiwr gwasanaeth posibl y stori unigol yn peri i mi i fod yn bryderus na fyddwn yn gallu cael mynediad at y gwasanaethau sydd eu hangen arnaf ar gyfer fy hun ac ar gyfer y rhai rwyf wrth fy modd. Dydw i ddim yn meddwl fy mod yn ei ben ei hun yn y pryder hwn yn seiliedig ar y rhyngweithio gen i gyda phobl â dementia a'u hanwyliaid yn ddyddiol. Ond naratif hwn, fel gyda phob stori unigol, yn seiliedig ar stereoteipio.

Yn ei sgwrs Adichie adlewyrchu bod "y stori unigol yn creu stereoteipiau ac nid yw'r broblem gyda stereoteipiau yw eu bod yn wir, ond eu bod yn anghyflawn". Mae ein ffocws parhaus ar yr agweddau negyddol ein profiad iechyd a gofal cymdeithasol yn y DU wedi ein harwain i mewn i hyn naratif unigol o anobaith. Ond gallwn fynd i'r afael hyn, nid oes rhaid iddo fod yn unllawr wrth symud ymlaen.

Rwyf wedi bod yn rhyfeddu i weld sut mae pobl sy'n byw gyda dementia wedi dechrau i fynd ati i rannu eu straeon eu hunain i wneud y naratif dementia mwy cadarn a chynrychiolydd na'r dioddefwr a'r dioddefwr, a thybed, gallwn wneud hynny gyda'n gwasanaethau yn ogystal ? Mae'r straeon o wasanaethau sy'n cael eu diwallu anghenion pobl a darparu cefnogaeth mewn ffyrdd newydd a mwy ymatebol sydd allan yno. Ond mae angen iddynt gael eu clywed. Mae angen straeon hynny i fynd i'r afael â'r naratif negyddol sy'n ymwneud ag iechyd a gofal cymdeithasol. Mae angen i adrodd straeon hynny i ddeffro ac ysbrydoli arweinwyr newydd i helpu i ail-lunio'r gwasanaethau sy'n cael trafferth ac cymhelliant. Ac rydym i gyd angen straeon hynny roi sicrwydd i ni i gyd fod yna obaith am y gwasanaethau rydym yn dibynnu ar.

Rydym wedi cyrraedd pwynt yn ein gwasanaethau lle mae'n amlwg bod angen i ni gael arweinwyr sy'n cael eu cymell i greu naratifau newydd. I ddilyn yr arweiniad o bobl sy'n byw gyda dementia yng herio'r naratif unigol sy'n ymwneud ag iechyd a gofal cymdeithasol wrth iddynt weithio i adeiladu gwasanaethau cryfach a modelu profiadau hynny i helpu pobl eraill yn gweld y gellir ei wneud.

Darganfyddwch fwy am Leading the Way DSDC mewn Gofal Dementia: Rhaglen Arweinyddiaeth ar gyfer Rheolwyr Gofal Cymdeithasol

Arwain y Ffordd mewn Gofal Dementia: Rhaglen Arweinyddiaeth ar gyfer Rheolwyr Gofal Cymdeithasol

Rhaglen i helpu chi i ddatblygu eich rhinweddau arweinyddiaeth mwyn hybu a gwella gofal demensia o safon.

DSDC wedi datblygu'r Arferion Gorau yn y rhaglen Gofal Dementia gyda ffocws ar ofal sy'n canolbwyntio gall y rhaglen yn eich helpu i gyflawni safonau gofal cenedlaethol a rhanbarthol. Mae'r rhaglen wedi ei hachredu gan y Coleg Brenhinol y Nyrsys ac City & Guilds

Mwy o Dementia sy'n Canolbwyntio
22nd Tach
By
Wyn Jones
17th Hydref
By
Lynda Hutton
16th Hydref
By
DSDC Guest