dementia sy'n Canolbwyntio

Gan Tim DSDC

Medi 28th, 2016

Goleuo ar gyfer pobl â dementia

Teimlwch yn rhydd i lawrlwytho'r daflen ffeithiau isod a rhannu gyda ffrindiau a chydweithwyr

Lawrlwythwch Dalen wybodaeth yma

10 Awgrymiadau Defnyddiol ar Gwresogi ac Goleuo ar gyfer Pobl â Dementia yn llawn cyngor ymarferol ar sut i sicrhau bod eich cartref yn gynnes ac yn iach goleuo'n Gall pobl â dementia fod yn arbennig o agored i niwed oherwydd nad ydynt yn cael mynediad at gyngor da ar sut i reoli eu gwres a golau yn effeithlon. Mae llawer o help ar gael ac mae'r llyfr hwn yn esbonio beth sydd angen i chi ei wybod a ble i fynd i gael cymorth a chyngor pellach.

Prynwch y llyfr ar-lein

Mwy o Dementia sy'n Canolbwyntio
22nd Tach
By
Wyn Jones
17th Hydref
By
Lynda Hutton
16th Hydref
By
DSDC Guest

categorïau: Mis Alzheimer