dementia sy'n Canolbwyntio

Gan Tim DSDC

Medi 27th, 2016

Gwresogi ar gyfer pobl â dementia

Teimlwch yn rhydd i lawrlwytho'r daflen ffeithiau isod a rhannu gyda ffrindiau a chydweithwyr

Lawrlwythwch Dalen wybodaeth yma

10 Awgrymiadau Defnyddiol ar Gwresogi ac Goleuo ar gyfer Pobl â Dementia yn llawn cyngor ymarferol ar sut i sicrhau bod eich cartref yn gynnes ac yn iach goleuo'n Gall pobl â dementia fod yn arbennig o agored i niwed oherwydd nad ydynt yn cael mynediad at gyngor da ar sut i reoli eu gwres a golau yn effeithlon. Mae llawer o help ar gael ac mae'r llyfr hwn yn esbonio beth sydd angen i chi ei wybod a ble i fynd i gael cymorth a chyngor pellach.

Prynwch y llyfr ar-lein

Mwy o Dementia sy'n Canolbwyntio
12th Medi
By
Ailidh Aikman
11th Medi
By
DSDC Guest

categorïau: Mis Alzheimer