dementia sy'n Canolbwyntio

Gan James McKillop

Medi 23rd, 2016

cyfathrebu dros y ffôn

Mae llawer ohonoch wedi cwrdd neu glywed am James McKillop, James wedi bod yn byw gyda dementia am 15 mlynedd, ac roedd yn sefydlol aelod o'r Gweithgor Dementia Scottish yn 2002.

Dros gyfres o flogiau bydd James yn rhannu rhai mewnwelediadau o gwmpas cyfathrebu gyda a chefnogi pobl â dementia.

Mae'r blog olaf yn trafod y defnydd o'r ffôn wrth gyfathrebu â rhywun sy'n byw gyda dementia.

Rhan 7: Cyfathrebu dros y ffôn

Gall hyn fod yn ceisio am ddau barti ac rwy'n credu bod y cyngor gorau yw defnyddio synnwyr cyffredin. Efallai y bydd pobl yn y gynnar i gyfnodau canol yn gallu cynnal dwy sgwrs ffordd, ond yn dal yn cael trafferth yn ddarnau. Rwy'n meddwl y dylech chi gynnig i gwrdd â nhw mewn lle ac amser sy'n gyfleus iddynt hwy ac yn pwysleisio y gallant gael rhywun y maent yn ymddiried gyda nhw.

Os na all y broblem aros, yn delio ag ef ac yn anfon llythyr yn crynhoi'r sefyllfa nhw ac yn ailadrodd y cynnig i ymweld. Peidiwch cymell neu coax, awgrymu wyneb yn wyneb.

If you have had a telephone conversation with them recently, you should have an idea how to proceed. If you have talked to them some time ago, say six months, and it went well, remember there may have been a deterioration in their condition, so proceed cautiously to test the lie of the land.


Yn ei swyddi blaenorol ar gyfathrebu James wedi cynnwys:

Rhan 1: Paratoi ar gyfer cyfathrebu effeithiol

Rhan 2: Place, effaith amgylchedd ar gyfathrebu

Rhan 3: Disgrifio'r sefyllfa dda y gall gwella cyfathrebu

Rhan 4: Y sgwrs: casglu gwybodaeth

Rhan 5: Cadw y sgwrs ar y trywydd iawn

Rhan 6: Sgyrsiau mewn Ysbytai

Bydd ysgrifennu James McKillop ar ddementia a chyfathrebu yn cael eu cyhoeddi fel llyfryn adnoddau gan Ymddiriedolaeth Newidiadau Bywyd ddiweddarach yn 2016.


Arfer Gorau ym maes gofal dementia
Mae'r rhaglen yn seiliedig ar ofal sy'n canolbwyntio ar yr unigolyn ac adeiladu perthynas ystyrlon ac yn cynnwys canllawiau ar gyfathrebu ac ymddygiad.

10 Cyfres Awgrymiadau Defnyddiol
Mae'r llyfrau hyn yn gyfres fer o ganllawiau mewn iaith syml ar gyfer y defnydd o weithwyr iechyd a gofal cymdeithasol, pobl â dementia a theuluoedd yr effeithir arnynt gan ddementia. Maent yn seiliedig ar ymchwil, ond gydag anghenion a chyfyngiadau amser y gofalwr prysur neu broffesiynol mewn golwg.

Mwy o Dementia sy'n Canolbwyntio
22nd Tach
By
Wyn Jones
17th Hydref
By
Lynda Hutton
16th Hydref
By
DSDC Guest