dementia sy'n Canolbwyntio

Gan James McKillop

Medi 22nd, 2016

Sgyrsiau mewn Ysbytai

Mae llawer ohonoch wedi cwrdd neu glywed am James McKillop, James wedi bod yn byw gyda dementia am 15 mlynedd, ac roedd yn sefydlol aelod o'r Gweithgor Dementia Scottish yn 2002.

Dros gyfres o flogiau bydd James yn rhannu rhai mewnwelediadau o gwmpas cyfathrebu gyda a chefnogi pobl â dementia.

Rhan 6: Sgyrsiau mewn Ysbytai

Mae problemau benodol i ysbytai fel amseroedd i weld cleifion pan cymaint yn mynd ymlaen o'u cwmpas. Mae'r sŵn a wrthdyniadau yn ddi-fudd. Rydych yn Ni all dim ond ail-drefnu'r ward sy'n addas i chi. Os gallwch chi gymryd y person i ffwrdd oddi wrth yr amgylchedd hwnnw, gorau oll. Ond nid yw hyn bob amser yn bosibl, ond mae pethau i'w hystyried:

  • Efallai na fydd amser gorau un person fod pan mae'r staff meddygol ar gael i gael y sgwrs.
  • Sut gallwch chi edrych rhywun yn y llygad pan fydd y gwely yn uchel ac mae'r cadeiriau yn isel. Nid yw sefyll dros rywun sy'n gorwedd neu'n eistedd i fyny yn y gwely yn y sefyllfa orau i gyfathrebu.
  • A oes unrhyw breifatrwydd fel gwelyau gerllaw? sgriniau gan dynnu talgrynnu nad ydych yn helpu gan y gall pob gair yn cael ei glywed gan y rhai gerllaw, yn enwedig os oes rhaid i chi godi eich llais i oresgyn problemau clyw a sŵn ward.

Rwy'n gweld y problemau sydd gan staff ysbytai, ond ni allant gynnig ateb i gwmpasu pob sefyllfa. Rhaid i chi wneud eich gorau o dan yr amgylchiadau ar y pryd a defnyddio'ch menter. Peidiwch byth â theimlo'n ddigalon. Dim ond gyda'r hyn sydd ar gael allwch chi ei wneud. Dyma adeg pan fyddaf yn teimlo y byddai croeso cynnes yn cael ei groesawu'n fawr. Rydym yn gwerthfawrogi eich bod bob amser yn gwneud eich gorau i ni.

Yn ei swydd olaf ar gyfathrebu, bydd James yn rhannu awgrymiadau ar gyfer sgyrsiau ffôn.


Yn ei swyddi blaenorol ar gyfathrebu James wedi cynnwys:

Rhan 1: Paratoi ar gyfer cyfathrebu effeithiol

Rhan 2: Place, effaith amgylchedd ar gyfathrebu

Rhan 3: Disgrifio'r sefyllfa dda y gall gwella cyfathrebu

Rhan 4: Y sgwrs: casglu gwybodaeth

Rhan 5: Cadw y sgwrs ar y trywydd iawn

Bydd ysgrifennu James McKillop ar ddementia a chyfathrebu yn cael eu cyhoeddi fel llyfryn adnoddau gan Ymddiriedolaeth Newidiadau Bywyd ddiweddarach yn 2016.


Arfer Gorau ym maes gofal dementia
Mae'r rhaglen yn seiliedig ar ofal sy'n canolbwyntio ar yr unigolyn ac adeiladu perthynas ystyrlon ac yn cynnwys canllawiau ar gyfathrebu ac ymddygiad.

10 Cyfres Awgrymiadau Defnyddiol
Mae'r llyfrau hyn yn gyfres fer o ganllawiau mewn iaith syml ar gyfer y defnydd o weithwyr iechyd a gofal cymdeithasol, pobl â dementia a theuluoedd yr effeithir arnynt gan ddementia. Maent yn seiliedig ar ymchwil, ond gydag anghenion a chyfyngiadau amser y gofalwr prysur neu broffesiynol mewn golwg.

Mwy o Dementia sy'n Canolbwyntio
22nd Tach
By
Wyn Jones
17th Hydref
By
Lynda Hutton
16th Hydref
By
DSDC Guest