dementia sy'n Canolbwyntio

Gan yr Athro Mehefin Andrews

Tachwedd 26th, 2013

Diwrnod Hawliau Gofalwyr

Mewn cynhadledd CDGD yn ddiweddar daeth dyn i siarad â mi gyda'i fam ar ei fraich. Roedd am i ddweud stori mi.

Yn ystod y flwyddyn ers ei fam yn dioddef o dementia ei fod wedi meddwl tybed pam y mae pobl eraill fod yn gwybod yn cael mynediad llawer o gyfleusterau ei fod na byddwn wedi cael cynnig, cefnogaeth gofal dydd a chymorth yn y tŷ, gan gynnwys. Dim ond pan ddaeth i'n digwyddiad (a anelwyd yn wir at staff proffesiynol ... ei fod wedi gatecrashed ei! Mae fy math o arwr!) Ei fod yn darganfod ei fod yn hawl i asesiad gofalwr, a fyddai wedi bod yn y porth i cefnogi lleol hynny. Mae hefyd yn disgrifio sut yr oedd wedi cael ei roi allan o'r ystafell pan fydd y meddyg yn archwilio ei fam ... allan o barch aruthrol am gyfrinachedd. "Nid yw'r ymgynghoriad yn gyfrinachol," meddai dywedodd. "Roedd yn GYFRINACHOL."

Mae llawer o'r hyn sydd wedi'i ysgrifennu am ofalwyr pwysleisio baich o ofalu. Gofalwyr mynd yn sâl ac yn flinedig. Gofalu costau arian ac yn lleihau'r cyfleoedd i ennill. Eto i gyd mae pobl eraill yn aml yn tynnu sylw at y cyfraniad y gwneuthuriad gofalu. Mae cael gofalwr gyda chi yn lleihau'r siawns o orfod mynd i gartref gofal. Y cyfraniad y mae gofalwyr yn gwneud llawer yn lleihau cost dementia i bwrs y wlad. Beth sy'n cael ei dathlu yn llai aml yw'r agwedd bositif o ofalu, lle mae pobl yn dod o hyd gwella bywyd profiad, a boddhaol. Mewn llawer o achosion gofal yw "cariad ar waith".

Felly mae angen i ni wneud popeth o fewn ein gallu i helpu gofalwyr. Gwneud yn siŵr eu bod yn o leiaf yn cyflawni eu hawliau yn y lleiaf y gallwn ei wneud. Ar Ddiwrnod Hawliau Gofalwyr, yn tynnu sylw at y gofalwyr eich bod yn gwybod ac yn gwneud yn siwr eu bod yn gwybod beth sydd ar gael iddynt.

Mwy o Dementia sy'n Canolbwyntio
12th Medi
By
Ailidh Aikman
11th Medi
By
DSDC Guest

categorïau: Profiadau dementia