dementia sy'n Canolbwyntio

Gan yr Athro Mehefin Andrews

Tachwedd 26th, 2013

Diwrnod Hawliau Gofalwyr

Mewn cynhadledd DSDC yn ddiweddar daeth dyn i siarad â mi gyda'i fam ar ei fraich. Roedd am ddweud stori imi.

Dros y flwyddyn ers i fam ei ddiagnosio â dementia, roedd wedi meddwl pam y mae pobl eraill yr oedd yn ei wybod yn cael mynediad at lawer o gyfleusterau na chynigiwyd ef, gan gynnwys cymorth gofal dydd a chymorth yn y tŷ. Dim ond pan ddaeth i'n digwyddiad (a anelwyd at staff proffesiynol ... ei fod wedi ei gatecrashed! Fy math o arwr!) Ei fod yn darganfod bod ganddo hawl i asesiad gofalwr, a fyddai wedi bod yn y porth i'r cymorth lleol hynny. Disgrifiodd hefyd sut y cafodd ei roi allan o'r ystafell pan oedd y meddyg yn edrych ar ei fam ... allan o barch llethol ar gyfrinachedd. "Nid oedd yr ymgynghoriad yn gyfrinachol," meddai. "Roedd yn SECRET."

Mae llawer o'r hyn a ysgrifennwyd am ofalwyr yn pwysleisio baich gofalu. Mae gofalwyr yn mynd yn sâl ac yn flinedig. Mae gofalu am gostau arian ac yn lleihau'r cyfleoedd i ennill. Ond mae pobl eraill yn aml yn tynnu sylw at y cyfraniad y mae gofal yn ei wneud. Mae cael gofalwr gyda chi yn lleihau'r siawns o orfod mynd i gartref gofal. Mae'r cyfraniad y mae gofalwyr yn ei wneud yn lleihau'n sylweddol cost demensia i'r pwrs cyhoeddus. Yr hyn sy'n cael ei ddathlu yn llai aml yw'r agwedd bositif o ofalu, lle mae pobl yn gweld y profiad yn gwella bywyd, ac yn bodloni. Mewn llawer o achosion mae gofalu yn "cariad i weithredu".

Felly, mae angen inni wneud popeth a allwn i helpu gofalwyr. Gwneud yn siŵr eu bod o leiaf yn cyflawni eu hawliau yw'r lleiaf y gallwn ei wneud. Ar Ddiwrnod Hawliau Gofalwyr, tynnwch sylw at y gofalwyr rydych chi'n eu hadnabod a gwnewch yn siŵr eu bod yn gwybod beth sydd ar gael iddynt.

Mwy o Dementia sy'n Canolbwyntio
22nd Tach
By
Wyn Jones
17th Hydref
By
Lynda Hutton
16th Hydref
By
DSDC Guest

categorïau: Profiadau dementia