dementia sy'n Canolbwyntio

Gan yr Athro Mehefin Andrews

Mehefin 4th, 2013

Rheolau 5 i Newid Gofal Dementia

Pan ddechreuais i bostio'r meysydd pryder nad oedd pobl â demensia wedi newid ers i mi fod yn nyrs myfyriwr. Yn y ganrif ddiwethaf, roeddem yn sôn am wella gofal dementia. Rydym yn dal i fod.

Mae nyrsys yn ymwybodol o'r anghenion ar gyfer pobl â dementia. Er fy mod wedi gweithio gyda staff a oedd yn ymddangos yn sefydliadol ac nad oeddent eisiau newid, fel arfer mae wedi bod yn ganlyniad i weithio mewn systemau a oedd yn ymddangos fel y'u bwriadwyd i ddileu eu hunain a'r claf. Er eu bod yn gwybod beth oedd ei angen, nid oeddent yn gwybod sut i'w wneud yn digwydd.

Mae'r DSDC yn darparu symiau anhygoel o wybodaeth am ddementia, ond yn gynyddol gofynnwn i staff am sgiliau "sut i wneud newid yn digwydd." Dyma'r rheolau sylfaenol sy'n golygu bod newid yn digwydd.

Rheol un - Adnabod eich stwff

Er mwyn gwneud newid yn digwydd mae'n bwysig bod yn wybodus. Er enghraifft, gallech ddweud "Nid ydych chi'n talu digon o sylw i ddementia". Dyna dim ond barn. Yn well i fod yn arbenigwr sy'n dweud, "Mae ymchwil yn dangos ein bod ni'n gwario mwy ar ddementia yn y DU na chanser, clefyd y galon a strôc yn cael ei roi at ei gilydd? Yng ngoleuni hynny, a ydych chi'n canolbwyntio'n ddigonol ar faterion dementia? "Gwnewch yn siŵr eich bod yn fwy gwybodus na'r person yr ydych chi'n perswadio.

Rheol dau - Gwybod y system

Mae angen i chi wybod pwy sydd yn y system y mae ganddo'r pŵer i wneud newid yn digwydd. Er enghraifft, efallai y byddwch yn cael anawsterau dros amser prydau bwyd oherwydd bod y trolïau'n cael eu troi'n ôl i'r gegin yn rhy gynnar. Peidiwch â threulio unrhyw amser yn cwyno i'r porth, oherwydd ei fod yn cyflawni ei gyfarwyddiadau yn unig. Darganfyddwch pwy sy'n cynllunio'r logisteg a thrafod gyda hwy. Efallai y byddwch yn darganfod eu bod yn rhuthro eich bwydlen oherwydd pwysau cyflenwi o adran hollol wahanol, fel y fferyllfa. Efallai mai trafod gyda'r prif fferyllydd yw'r symudiad gorau. Sut allech chi wybod hynny heb wybod y system? Darganfyddwch "pwy yw pwy?" Yn eich byd.

Rheol tri - yn Hysbys

Mae'n rhaid i chi fod yn hysbys am y pethau cywir, fel bod yn broffesiynol ac yn wybodus. Pan ofynnwch i'r gwneuthurwr penderfyniad am rywbeth, mae'n well os nad oes raid i chi sefydlu'ch cymwysterau. Dewch â sylw'r rhai sydd mewn grym i chi gan bethau syml fel cyflwyno'ch hun ar ddiwedd y cyfarfod. Dywedwch helo a bod yn braf. Mae pobl hŷn yn cwyno drwy'r amser a byddwch yn adfywiol.

Pedair rheol - Defnyddio cyfathrebu effaith uchel

Mae'r gwneuthurwr penderfyniad y mae'n rhaid ichi berswadio mewn gwirionedd, yn brysur iawn. Nid oes ganddynt amser i ddarllen papur hir mawr, felly byddwch yn gryno. Nid oes ganddynt amser i wrando ar stori fawr, felly crwydro'ch stori i mewn i ugain eiliad. Efallai y bydd gennych anhawster i gael apwyntiad, felly defnyddiwch bob cyfle i ddod i ben. Meddwl. Beth fyddech chi'n ei ddweud os oeddech chi'n aros yn y lifft gyda'ch prif weithredwr am hanner munud? Gwnewch gais am y tri rheolau cyntaf. Bod yn neis. Byddwch yn broffesiynol. Gwnewch yn siŵr eich bod chi'n cyflwyno'ch hun (peidiwch â chymryd yn ganiataol y byddant yn cofio pwy ydych chi o'r tro diwethaf ... maen nhw'n brysur). Os ydych chi'n "werthu" iddynt ddechrau syniad newydd gyda beth bynnag sy'n debyg eu cadw'n effro yn y nos.

Er enghraifft, os yw'ch sefydliad yn brin o arian parod, pa mor effeithiol fyddai gofyn i'r Prif Weithredwr am arian i staff ychwanegol? Mae hi'n meddwl "Na!" Cyn i chi roi'r gorau i siarad. Ceisiwch ddweud wrthi "Pe galwn ddangos ffordd i chi o arbed arian, a fyddai gennych ddiddordeb?" Wrth gwrs, meddai "Hmmm. Efallai ... "A dywedwch," Fe allem ni leihau digwyddiadau anffafriol sy'n cynyddu hyd yr arhosiad ac felly cyfanswm costau o £ 300k y flwyddyn, ar gost dau nyrsys mwy o staff. "Efallai na fyddent yn dweud ie ar unwaith, ond o leiaf chi yn siarad ac mae hi'n gwrando.

Rheol pum - Bod yn lwcus

Y lwc gorau yw'r hyn rydych chi'n ei wneud eich hun trwy fod yn barhaus a byth yn rhoi'r gorau iddi. Pob lwc!

Mwy o Dementia sy'n Canolbwyntio
22nd Tach
By
Wyn Jones
17th Hydref
By
Lynda Hutton
16th Hydref
By
DSDC Guest

categorïau: Gofal dementia