dementia sy'n Canolbwyntio

Gan yr Athro Mehefin Andrews

Mehefin 4th, 2013

Rheolau 5 i Newid Gofal Dementia

Pan ddechreuais ar y swydd nad oedd y meysydd sy'n peri pryder am bobl â dementia wedi newid ers i mi fod yn nyrs dan hyfforddiant. Yn y ganrif ddiwethaf yr oeddem yn sôn am wella gofal dementia. Yr ydym yn dal yn cael eu.

Mae nyrsys yn ymwybodol o anghenion ar gyfer pobl â dementia. Er fy mod wedi gweithio gyda staff a oedd yn ymddangos yn sefydliadol ac ddim eisiau i newid, fel arfer wedi bod yn ganlyniad i weithio mewn systemau sy'n ymddangos a gynlluniwyd i dad-ddyneiddio hwy a'r claf. Er eu bod yn gwybod beth oedd ei angen, nid oeddent yn gwybod sut i wneud iddo ddigwydd.

Mae'r CDGD yn darparu symiau anhygoel o wybodaeth am ddementia, ond yn gynyddol yr ydym yn gofyn i staff ar gyfer sgiliau yn y "sut i wneud i newid ddigwydd." Mae'r rhain yn y rheolau sylfaenol sy'n gwneud i newid ddigwydd.

Rheol un - Adnabod eich stwff

I sicrhau newid, mae'n bwysig bod yn wybodus. Er enghraifft, fe allech chi jyst dweud "Nid ydych yn talu digon o sylw i demensia". Mae hwnnw'n unig barn. Gwell i fod yn arbenigwr sy'n dweud, "Mae ymchwil yn dangos ein bod yn gwario yn y DU yn fwy ar ddementia na chanser, clefyd y galon a strôc rhoi at ei gilydd? Yng ngoleuni hynny, a ydych yn canolbwyntio digon ar faterion dementia? "Gwnewch yn siŵr eich bod yn fwy gwybodus na'r person yr ydych yn ei berswadio.

Rheol dau - Gwybod y system

Mae angen i chi wybod pwy sydd â'r grym i wneud i newid ddigwydd yn y system. Er enghraifft, efallai y byddwch yn cael anawsterau yn ystod amser bwyd oherwydd bod y trolïau yn cael eu cludo yn ôl i'r gegin yn rhy gynnar. Peidiwch â threulio unrhyw amser yn cwyno i'r porthor, oherwydd ei fod yn unig yn cyflawni ei gyfarwyddiadau. Cael gwybod pwy sy'n gwneud y gwaith o gynllunio'r logisteg a thrafod gyda nhw. Efallai y byddwch yn darganfod eu bod yn rhuthro eich cyflwyno pryd oherwydd pwysau cyflenwi o adran hollol wahanol, fel y fferyllfa. Efallai bod drafod gyda'r prif fferyllydd yw'r symudiad gorau. Sut allech chi fod wedi gwybod bod heb wybod y system? Cael gwybod "pwy yw pwy?" Yn eich byd.

Rheol tri - yn Hysbys

Mae gennych gael ei adnabod ar gyfer y pethau iawn, fel bod yn broffesiynol ac yn wybodus. Pan fyddwch yn gofyn i'r swyddog gwneud penderfyniadau am rywbeth, mae'n well os nad oes rhaid i chi sefydlu eich hygrededd. Dewch eich hun i sylw'r rhai sydd mewn grym gan pethau syml fel cyflwyno eich hun ar ddiwedd y cyfarfod. Ddweud helo ac yn braf. Uwch o bobl yn cael cwyno o gwbl yr adeg a byddwch yn chwa o awyr iach.

Pedair rheol - Defnyddio cyfathrebu effaith uchel

Y swyddog gwneud penderfyniadau sydd rhaid i chi ei berswadio mewn gwirionedd, yn brysur iawn. Nid ydynt yn cael amser i ddarllen papur mawr hir, felly byddwch yn gryno. Nid ydynt yn cael amser i wrando ar stori fawr, felly wasgfa eich stori i lawr i bump ar hugain eiliad. Efallai y byddwch yn ei chael yn anodd i gael apwyntiad, felly yn defnyddio pob cyfle yn dod ar draws. Meddyliwch. Beth fyddech chi'n ei ddweud os ydych yn sownd yn y lifft gyda'ch prif weithredwr am hanner munud? Gwneud cais y tair rheol cyntaf. Yn braf. Byddwch yn broffesiynol. Gwnewch yn siŵr eich bod yn cyflwyno'ch hun (peidiwch â chymryd yn ganiataol y byddant yn cofio pwy ydych chi oddi wrth y tro diwethaf ... maent yn brysur). Os ydych yn "gwerthu" nhw yn syniad newydd yn dechrau gyda beth bynnag sydd yn ôl pob tebyg yn eu cadw ar ddihun yn y nos.

Er enghraifft, os yw eich sefydliad yn brin o arian parod, pa mor effeithiol fyddai gofyn i'r Prif Weithredwr am arian ar gyfer staff ychwanegol? Mae hi wedi meddwl "Na!" Cyn i chi roi'r gorau i siarad. Ceisiwch ddweud wrthi "Pe gallwn i ddangos eich bod yn ffordd o arbed arian, a fyddai gennych ddiddordeb?" Wrth gwrs mae hi'n dweud "Hmmm. Efallai ... "Ac yr ydych yn dweud," Gallem leihau digwyddiadau niweidiol sy'n cynyddu hyd yr arhosiad a chyfanswm felly costau o £ 300k y flwyddyn, ar gost o ddau mwy o nyrsys staff. "Efallai na fyddant yn dweud ie ar unwaith, ond o leiaf i chi yn siarad a hi yn gwrando.

Rheol pum - Bod yn lwcus

Mae'r lwc gorau yw hyn yr ydych yn gwneud eich hun drwy fod yn barhaus ac yn byth yn rhoi'r gorau iddi. Pob lwc!

Mwy o Dementia sy'n Canolbwyntio
12th Medi
By
Ailidh Aikman
11th Medi
By
DSDC Guest

categorïau: Gofal dementia