blogiau

dementia sy'n Canolbwyntio

Mae dylunio yn ymwneud â mwy na siapio amgylcheddau a chynhyrchion ffisegol. Creu cynhyrchion a mannau dymunol dylunio'n dda, sy'n cymryd i ystyriaeth sut mae pobl yn rhyngweithio â'u hamgylchedd yn ei gyfanrwydd, yn gallu yn sylweddol gwella bywydau'r rhai sy'n byw gyda dementia. Mae dyluniad arloesol ac anoddus ar gyfer gofal dementia yn ceisio sicrhau bod unigolion yn ddiogel rhag perygl, tra'n caniatáu rhyddid iddynt gymryd rhan mewn gweithgareddau bob dydd, gan helpu i wella eu hansawdd bywyd ac annibyniaeth.

Gwella'r amgylchedd
Yn hanesyddol, mae dyluniad cynhwysol dementia yn ymddangos yn rhy sefydliadol ac yn noddog i'r defnyddiwr, ee seddau toiled coch; arwyddion melyn; Rheolaethau "botwm mawr" ac ati. Nid oes rhaid i ddyluniadau ymarferol fod yn hyll neu'n ymwthiol. Dylem anelu at greu cynhyrchion sy'n gwella amgylchedd yn hytrach na'i gwneud yn amlwg fel darparu ar gyfer adran benodol o gymdeithas. Gall dylunio gynnig atebion mwy datblygedig i ...