blogiau

dementia sy'n Canolbwyntio

P'un a ydym ni yn y DSDC yn hwyluso gweithdai gofalwyr neu sy'n darparu hyfforddiant yn y gweithlu, mae mater cefnogi ymddygiad gofidus bob amser yn codi. Mae cydweithiwr a minnau wedi gorffen prosiect mawr a oedd yn canolbwyntio ar hyfforddiant ar gyfer arweinwyr gofal cymdeithasol, a chefnogi unigolion â gofid yn thema bwysig llawer o'n trafodaethau. Mae hwn yn fater cymhleth iawn ar gyfer gwasanaethau.

Er mwyn cefnogi person â dementia sy'n profi gofid, rhaid i wasanaeth fynd i'r afael â nifer o faterion:

Mae staff rheng flaen, ac arweinwyr rhywbryd hefyd, am fynd i'r afael ag ymyriadau mwy effeithiol i'w defnyddio ar unwaith. Rhywbeth sy'n gweithio pan na fydd y cynnig o gwpan o de yn tynnu sylw'r unigolyn rhag eu pryder, neu rwystredigaeth, neu gyffro. Ond er mwyn nodi ymyriadau effeithiol mae yna waith y mae'n rhaid ei wneud yn gyntaf. Da ...

dementia sy'n Canolbwyntio
17th Hydref 2018

Ym mis Awst, gwahoddwyd DSDC i Singapore i ddarparu addysg dementia ar gyfer gofal cartref a chanolfan ddydd cleientiaid ...

dementia sy'n Canolbwyntio
16th Hydref 2018
dementia sy'n Canolbwyntio
16th Hydref 2018