blogiau

dementia sy'n Canolbwyntio

Mae teuluoedd a gwirfoddolwyr yn aml ar flaen y gad o ran cefnogi diagnosis a gallant brofi sut y gall y diffyg dealltwriaeth gael effaith niweidiol ar ansawdd bywyd y naill a'r llall a'r person y maent yn ei gefnogi.

Mae DSDC wedi bod yn rhan o nifer o brosiectau sy'n canolbwyntio ar ddarparu gofalwyr anffurfiol a gwirfoddolwyr gyda'r sgiliau sydd eu hangen arnynt yn eu rolau gofalu. Trwy werthusiadau, mae DSDC yn ymwybodol o faint o effaith gadarnhaol y gall y gweithdai hyn ei chael ar deuluoedd sy'n cefnogi rhywun sy'n byw gyda dementia.

Yn ddiweddar, roedd gan DSDC fraint i gwrdd â gŵr y cynorthwy-ydd gweithdy, Ian, sydd â diagnosis o ddemensia. Teimlai Ian mor gryf am yr effaith gadarnhaol y mae'r gweithdy wedi'i wneud i'w fywyd, a'i wraig, a roddodd gyflwyniad byr yn un o'r gweithdai. Mae Ian wedi ein galluogi'n garedig i rannu detholiad o'i gyflwyniad:

Yr hyfforddiant a gewch chi heddiw

[Seibiant]

yn rhoi i chi ...

dementia sy'n Canolbwyntio
12th Medi 2018

Nid bob dydd mae busnes gofal oedran Awstralia yn cael cyfle i gydweithio'n rhyngwladol, ond mae llawer i fod ...

dementia sy'n Canolbwyntio
11th Medi 2018
DSDC Newyddion
10th Medi 2018