blogiau

dementia sy'n Canolbwyntio

Yn gynharach eleni, fe wnes i fynychu Canolfan Ddementia + Dylunio Prifysgol Stirling DSDC yn swyddfeydd Sefydliad Brenhinol Penseiri Prydain (RIBA) yn Llundain. Fel Pensaer Cyswllt mewn ymarfer sy'n arbenigo mewn tai â gofal, roedd yn rhywbeth yr oeddwn yn ymwybodol ohono ers peth amser. Rydym yn defnyddio Stirling Guidance yn rheolaidd yn y swyddfa ac rydym hyd yn oed wedi ymgymryd ag ymchwil mewnol ar amgylcheddau cyfeillgar â demensia, felly credais y byddai'n gyfle da i brofi fy ngwybodaeth.

Cefais argraff arnaf yn gyntaf ar wahanol ddisgyblaethau fy nghyd-gyfranogwyr, roedd y grŵp yn cynnwys ychydig o benseiri fel fy hun, ond hefyd dylunwyr mewnol a chynhyrchion, therapydd galwedigaethol, arbenigwyr arwyddion ac academyddion. Teimlad cynnar arall a aeth ati i mi oedd y diffyg dylunio ar sail tystiolaeth ar gyfer demensia; mae yna lawer o fythau o amgylch sut i greu amgylcheddau cyfeillgar o ddementia sy'n arwain at fannau sy'n ddryslyd ac yn anodd eu llywio.

Mae llawer o'r ...

dementia sy'n Canolbwyntio
12th Awst 2018

Yn dilyn llwyddiant Dosbarth Meistr Rhyngwladol y llynedd: Dylunio ar gyfer Dementia a Heneiddio, rydym wrth ein bodd yn ...