blogiau

DSDC Newyddion

Mae Iridis, a ddatblygwyd gan Ganolfan Datblygu Gwasanaethau Dementia (DSDC) a Storling Stirling (DSDC) a Space Space, sy'n helpu i wella amgylcheddau cartref i bobl sy'n byw gyda dementia wedi ennill gwobr ryngwladol am y prosiect 'cydweithredol gorau'.

Yr app arloesol yw'r cyntaf mewn cyfres o dechnolegau i asesu a darparu adborth ar ba mor addas yw preswylfa, cyfleuster gofal neu amgylchedd arall ar gyfer pobl hyn, yn enwedig y rhai â dementia.

Enillodd y categori 'Cydweithredol Gorau' yng Ngwobrau Dylunio Blackwood (BDA) - cystadleuaeth ryngwladol a gynhelir i hyrwyddo cysyniadau a syniadau sydd â'r potensial i newid bywydau a helpu pobl ag anableddau i fyw bywyd yn llawn.

Meddai Lesley Palmer, Prif Bensaer y DSDC: "Rydym wrth ein bodd bod Iridis wedi derbyn y gydnabyddiaeth hon.

"Mae ymchwil wedi profi bod dyluniad da yn galluogi pobl â dementia, a namau eraill sy'n gysylltiedig ag oedran, ...

dementia sy'n Canolbwyntio
11th Gorffennaf 2018

Mae Keep Safe yn fenter genedlaethol a ddatblygwyd gan yr elusen cymunedol, I Am Me, mewn partneriaeth ag Heddlu'r Alban. Mae'r ...

DSDC Newyddion
11th Gorffennaf 2018