blogiau

dementia sy'n Canolbwyntio

Mae technoleg yn cael ei ystyried yn gynyddol fel offeryn i helpu pobl sy'n byw gyda demensia. Mae amrywiaeth eang o ddyfeisiau ar gael ar hyn o bryd, naill ai drwy'r hyn a elwir yn aml yn 'wasanaethau gofal sy'n cael eu galluogi i dechnoleg' a ddarperir naill ai trwy'r GIG neu asiantaethau gofal cymdeithasol ac maent yn cynnwys 'teleofal'; dyfeisiadau megis larymau pendant ochr yn ochr â synwyryddion symud neu bwysau, a all ddangos argyfwng, fel pe bai rhywun yn syrthio, a gallant alw cymorth. Efallai nad yw'n syndod, felly, bod llawer o ystyriaeth dros y blynyddoedd 10 diwethaf ynghylch sut y gellir defnyddio technolegau teleofal i wella gofal pobl sy'n byw gyda dementia.

Mae amrywiaeth o dechnolegau eraill ar gael hefyd a all helpu pobl â demensia i barhau â'u gweithgareddau bob dydd, neu i'w helpu i aros gartref. Mae technolegau o'r fath yn cynnwys nifer o ddyfeisiau cartref bob dydd y gellir eu prynu o'r stryd fawr neu drwy siopau ar-lein ...

dementia sy'n Canolbwyntio
6th Mehefin 2018

Ar Ebrill 17th, bu 2017 rhywbeth ofnadwy yn digwydd i rywun yr wyf wrth fy modd, ac ar y diwrnod hwnnw daeth yn ofalwr. Roedd hyn hefyd yn ...

dementia sy'n Canolbwyntio
5th Mehefin 2018