blogiau

dementia sy'n Canolbwyntio

21 - 27 Mai yw Wythnos Gweithredu Dementia. Mae hwn yn gyfle gwych i wella bywydau bob dydd i bobl sy'n byw gyda dementia. Gallwch wneud llawer o bethau syml o gwmpas y cartref, ac efallai hyd yn oed yn eich gwaith, felly rydym wedi creu rhestr fer i'ch ysbrydoli yn ystod Wythnos Weithredu Dementia.

Tip 1 - Bwyta
Os ydych chi eisiau annog rhywun i fwyta, cofiwch y gall eu dewisiadau bwyd newid dros amser. Gall bwydydd bysedd fod yn ddelfrydol hefyd i'r rheini sy'n cael trafferth â chyllyll gyllyll. Unrhyw un te prynhawn?

Tip 2 - Yfed
Efallai y byddai'n ddefnyddiol gadael chwiliadau i atgoffa'r person â dementia i yfed. Er enghraifft, gallech chi geisio gadael jwg ddŵr yn eu golwg. Os yw'r jwg dŵr yn glir, gallech ychwanegu rhywfaint o liwiau lliw i'w gwneud hi'n haws i'w gweld. Yn y gegin, gadewch allan yr hanfodion fel y tegell, bagiau te a mugiau. Gall cadw hydradiad leihau dadhydradiad, a all arwain at ddirydiad.

...

dementia sy'n Canolbwyntio
17th Mai 2018

Yn ddiweddar, ymgymernais â'm cydran gwaith maes Meistr Meistr yn Kenya. Fel rhan o'r ymchwil, cyfwelais â gofalwyr ...