blogiau

dementia sy'n Canolbwyntio

Dros y deng mlynedd diwethaf, mae'r DSDC wedi bod yn cyflawni digwyddiadau gofalwyr a ariennir ledled y DU. Mae ein prosiect diweddaraf, 'Dementia Education for Family Carers and Volunteers', yn canolbwyntio ar ymestyn digwyddiadau gofalwyr i gynnwys gwirfoddolwyr. Rydym wrth ein bodd bod y prosiect bellach wedi derbyn ei ofyniad cyllid llawn i ganiatáu i ni gynnal y digwyddiadau wyneb yn wyneb tan fis Tachwedd 2018 a datblygu ein canolfan ar-lein.

Mae pwysau drwm ar bolisi cyfredol y DU ar hyrwyddo rhagoriaeth yn y gweithlu i gefnogi pobl â demensia, ond yr un mor bwysig yw addysgu gofalwyr teulu a staff y sector gwirfoddol sydd ar flaen y gad o ran cefnogaeth. Mae gofalwyr teuluol yn darparu'r rhan fwyaf o gefnogaeth i'w cariad ac mae ymchwil gan Prince et al (2014) yn nodi bod dwy ran o dair o bobl â dementia yn byw yn eu cartrefi eu hunain. Gyda ffigurau cyfredol y DU yn awgrymu bod pobl 820,000 â dementia yn y DU, mae rhwydwaith enfawr o bobl a allai elwa'n fawr ar addysg a chymorth ....

dementia sy'n Canolbwyntio
13th Ebrill 2018

Daeth Deddf Gofalwyr (Yr Alban) 2016 newydd i mewn i rym ar optimistiaeth ymgorffori 1 2018 Ebrill mai hawliau gofalwyr yw ...

dementia sy'n Canolbwyntio
11th Ebrill 2018