blogiau

DSDC Newyddion

o 25th Mai 2018 mae'r cyfreithiau sy'n ymwneud â diogelu data a'r defnydd o ddata personol gan sefydliadau yn newid.

Mae'r UE Rheoliad Gwarchod Data Cyffredinol (GDPR) yn disodli'r deddfau Diogelu Data cyfredol yn y DU. Yng ngoleuni'r newidiadau hyn, mae'r DSDC a Phrifysgol Stirling yn defnyddio hyn fel cyfle i adolygu'r gweithdrefnau presennol. Rydym yn parhau i gymryd eich preifatrwydd o ddifrif a pheidiwch byth â rhannu manylion personol gydag unrhyw drydydd parti, ac eithrio mewn amgylchiadau lle mae'n ofynnol yn ôl y gyfraith i amddiffyn yr unigolion dan sylw.

Dros yr wythnosau nesaf byddwn yn cadarnhau gyda chi eich bod yn hapus i ni ddal eich manylion cyswllt drwy'r gweithdrefnau caniatâd newydd. Bydd hyn yn cynnwys y manylion sydd gennym ar gyfer y rhai sy'n derbyn ein cylchlythyrau misol am ddim.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau, cysylltwch â ni yn dementia@stir.ac.uk

Gallwch ddarllen DSDC ar hyn o bryd ...

dementia sy'n Canolbwyntio
16th Maw 2018

Yn ei ddegfed flwyddyn, mae'r Arfer Gorau mewn Cwrs Dysgu Gofal Dementia yn parhau i gael momentwm rhyngwladol ac rydym ...

DSDC Newyddion
16th Maw 2018
dementia sy'n Canolbwyntio
14th Maw 2018