blogiau

dementia sy'n Canolbwyntio

Mae'n dal i ymddangos ein bod yn derbyn y term yn rhy hawdd ymddygiad heriol wrth gyfeirio at bobl sy'n byw gyda demensia fel a) dylid disgwyl iddo a b) "maen nhw" yn gwneud hyn i fod yn anodd. Wrth gwrs, wrth inni feddwl am hyn, gwyddom nad yw hyn yn wir. Ond hyd yn oed y fersiwn gwynog: ymddygiad sy'n herio yn gosod y pwyslais ar ymddygiad y person heb ystyried y darlun mwy.

Yn y DSDC rydym yn argymell defnyddio'r term straen a gofid, oherwydd mae'r rhan fwyaf o newidiadau mewn ymddygiad yn cael eu hachosi gan lefelau straen uwch ar gyfer y person sy'n byw gyda dementia. Gall unrhyw straen gael ei achosi gan unrhyw nifer o bethau. Hyd nes y gallwn nodi achos y straen gall fod yn anodd lliniaru lefelau straen unigolion. I bobl sydd â byw gyda demensia, ac mae pobl sy'n byw heb dementia, cyfnodau hir o straen uchel yn arwain at drallod sydd fel arfer yn ei ddangos yn ...

dementia sy'n Canolbwyntio
14th Chwefror 2018

A yw gwasanaethau cyhoeddus yn darparu cydraddoldeb i ddefnyddwyr gwasanaeth LGBT +? Mewn cymdeithas gynyddol gymdeithasol fel y DU, mae'r ...

dementia sy'n Canolbwyntio
14th Chwefror 2018