blogiau

dementia sy'n Canolbwyntio

Y flwyddyn Mae 2018 yn flwyddyn arbennig arbennig ar gyfer y Ganolfan Ddatblygu Gwasanaethau Dementia yma ym Mhrifysgol Stirling gan ei fod yn nodi pen-blwydd 10 y Flwyddyn Arfer Gorau mewn Cwrs Dysgu Gofal Dementia.

Yn 2007 roeddwn i'n gweithio fel Nyrs Tâl mewn uned asesu dementia arbenigol y GIG. Fel yr arweinydd clinigol, dwi'n tyfu'n fwyfwy pryderus bod teuluoedd a chleifion yn tybio bod holl staff y ward yn arbenigwyr yng ngofal pobl â dementia tra bod y realiti yn aml yn bell oddi wrthi. Yn ystod sgyrsiau arfarnu gyda'r tîm staff, rwy'n cydnabod bod nyrsys a gweithwyr cefnogi eisiau gwneud yn well ar gyfer pobl â dementia, ond ychydig iawn o fentrau datblygu ymarfer a oedd gennym yn benodol i ofal a chymorth demensia a fyddai'n cefnogi staff i ddysgu a gwella ymarfer. Dyma hefyd y flwyddyn y gwnaeth Llywodraeth yr Alban ddemensia yn flaenoriaeth ac yn 1st yr Alban Strategaeth Dementia ei gyhoeddi a oedd yn golygu ...

dementia sy'n Canolbwyntio
15th Jan 2018

India sydd â'r drydedd boblogaeth fwyaf o bobl sy'n byw gyda dementia, a chredir bod oddeutu Indiaidd 4.5 miliwn ...

DSDC Newyddion
15th Jan 2018
dementia sy'n Canolbwyntio
10th Jan 2018