Iris Murdoch Adeiladu

CDGD wedi ei leoli yn yr Adeilad Murdoch Iris sy'n cyfuno sylfaen swyddfa, ystafelloedd, ystafell dylunio a gydnabyddir yn rhyngwladol a gerddi, llyfrgell o'r radd flaenaf a Chanolfan Gynadledda addysgu

Rhestr y Ganolfan o ddeunyddiau yn gynhwysfawr, defnyddiwr-gyfeillgar ac yn seiliedig ar ffynonellau dibynadwy o dystiolaeth. Mae'r Ganolfan hefyd wedi arwain y ffordd yn rhyngwladol o ran ei ffocws ar strategaethau ar gyfer creu amgylcheddau dementia-gyfeillgar.
Mary E Schultz
Société Alzheimer Canada

gwasanaethau

Mae'r Ystafell Dylunio a Thechnoleg a gerddi yn darparu arddangosfa barhaol, diweddaru'n barhaus o syniadau dylunio gorau, sydd ar agor i'r cyhoedd, ac yn darparu ysbrydoliaeth i unrhyw un sydd â diddordeb mewn amgylcheddau dementia-gyfeillgar.

y Cartref Gofal Rhithwir, Lle y gall syniadau dylunio ac yn cael eu gweld, ar gael hefyd.

y Llyfrgell cynnig cyfleuster cyfeirio gan gynnwys mynediad at lyfrau ac erthyglau.

y Canolfan Gynadledda, Yn ogystal â chael eu defnyddio ar gyfer digwyddiadau DSDC, yn cynnig lle hyblyg ar gyfer cynadleddau-gwasanaethu'n llawn lle i hyd at 120 bobl sydd ar gael i'w archebu breifat.