Bwrdd Ymgynghorol Rhyngwladol

Mae gwaith CDGD yn cael ei gefnogi gan Fwrdd Cynghori Rhyngwladol sy'n cynnwys ffigurau blaenllaw mewn ymchwil, polisi ac ymarfer ym maes iechyd, gofal cymdeithasol, tai a dementia o bob cwr o'r byd

Rôl

Mae'r Bwrdd Ymgynghorol yn bodoli:

  • i roi cyngor strategol ar flaenoriaethau a ffocws ar gyfer gwaith CDGD
  • i gryfhau llywodraethu CDGD mewn perthynas â pherthnasedd ac ansawdd ei waith
  • i feithrin partneriaethau strategol sy'n gwella cyrhaeddiad a chynaliadwyedd CDGD

Aelodau

Mae'r Bwrdd yn ategu trefniadau llywodraethu'r Brifysgol y mae CDGD yn gweithredu.

Yr Athro Henry Brodaty
Cyfarwyddwr, Dementia Ymchwil Gydweithredol
Canolfan Asesu a Gofal Gwell

Yr Athro Martin Green OBE FIAM: FRSA: FInstLM: FIPSM
Gofal Prif Weithredwr Lloegr
DH: Hyrwyddwr Dementia Sector Annibynnol
Cadeirydd: International Hirhoedledd Canolfan y DU ar

Mary Schulz
Cyfarwyddwr, Gwybodaeth, Gwasanaethau Cefnogi ac Addysg
Alzheimer Cymdeithas Canada

William J Burke MD
Anna O. Stake Athro Seiciatreg
Is-Gadeirydd ar gyfer Ymchwil
Prifysgol Nebraska Medical Center

Y Farwnes Sally Greengross OBE
Prif Weithredwr / Llywydd, Canolfan Hirhoedledd Ryngwladol - y DU
Cyd-lywydd, ILC Cynghrair Byd-eang
Croesfainc Cymheiriaid, Tŷ'r Arglwyddi

Yr Athro Timothy Kwok
Adran Meddygaeth a Therapiwteg
Mae Prifysgol Tsieineaidd Hong Kong
Cyfarwyddwr Canolfan Clwb Jockey ar gyfer Cadarnhaol Heneiddio

Cesar Rodriguez-Castello
Ymgynghorydd mewn Seiciatreg yr Henoed
Arweinydd Clinigol, Pobl Hŷn a Dementia, GIG Tayside
Ymddiriedolwr Ymddiriedolaeth Datblygu Gwasanaethau Dementia

Dr Ingrid Wünning Tschol
Uwch Is-Lywydd
Iechyd a Gwyddoniaeth
Robert Bosch GmbH Stiftung

James NEWCOME
Mae Esgob Carlisle

Dr Gesine MARQUARDT
Pensaer
Pennaeth y Grŵp Ymchwilwyr "Pensaernïaeth dan Newid Demograffig"
Technische Universität Dresden
Cyfadran Pensaernïaeth, Sefydliad Adeiladau a Dylunio

Jean Georges
Cyfarwyddwr Gweithredol
Alzheimer Ewrop

Steven Schneebaum
Steven M. Schneebaum PC
Darlithydd athrawol yn y Gyfraith Ryngwladol
Prifysgol Johns Hopkins

Athro Sube Banerjee
Athro Dementia a Deon Cysylltiol
Brighton a Sussex Ysgol Feddygol
Anrhydeddus Seiciatrydd Ymgynghorol, Ymddiriedolaeth Sefydledig GIG Partneriaeth Sussex
Cyfarwyddwr Clinigol ar gyfer Dementia, Llundain GIG

Marie-Jo Guisset Martinez
Ymgynghorydd annibynnol ar ddementia a henaint, Lyon, Ffrainc

Marion Villez
Rheolwr yr Adran Mentrau Lleol
Fondation Mederic Alzheimer, Paris, Ffrainc

Dr Sridhar Vaitheswaran MD, MRCPsych
Seiciatrydd Ymgynghorol
Sefydliad Ymchwil Schizophrenia (India)