Arianwyr a Chefnogwyr

CDGD yn annibynnol ac yn dibynnu ar roddion a grantiau elusennol fel ei phrif ffynhonnell incwm. Mae'n ddiolchgar i'r canlynol sydd wedi rhoi cymorth ariannol ar gyfer ei waith:

CDGD yn cynnig cymaint ei hyfforddiant ag y bo modd am ddim neu am gyfraddau gostyngol drwm diolch i gefnogaeth y cyllidwyr a noddwyr sy'n cefnogi ei waith
 • Ymddiriedolaeth Datblygu Gwasanaethau Dementia
 • Mae Llywodraeth yr Alban
 • Adran Iechyd (Lloegr)
 • Adran Iechyd, Gwasanaethau Cymdeithasol a Diogelwch Cleifion Gogledd IreIand
 • Comic Relief
 • Loteri Fawr
 • Iwerydd Philanthropies
 • Robert Bosch Stiftung
 • Mae'r Ymddiriedolaeth Robertson
 • Mae Ymddiriedolaeth Tudor
 • Mae'r Ymddiriedolaeth Nominet
 • Mae'r Ymddiriedolaeth Lintel
 • Mae'r Ymddiriedolaeth Stafford
 • Ymddiriedolaeth Elusennol Fwyta
 • RS Macdonald
 • Ymddiriedolaeth Miss Agnes H Hunter
 • Miss Gilda Massari
 • Duncan MacLeod a'r Clwb Golff Prestwick
 • Ymddiriedolaeth Elusennol mrs AU Mitchell