Cyfrannwch

Allwch chi helpu i gefnogi CDGD i wella bywydau pobl sydd â dementia?

Pa waith mae'r gefnogaeth Ymddiriedolaeth?

Mae'r Ymddiriedolaeth wedi cefnogi amrywiaeth eang o brosiectau a mentrau dros y blynyddoedd 25 diwethaf, yn cynnwys:

  • a ariennir ac a roddwyd y Iris Murdoch Adeiladu ym Mhrifysgol Stirling, gyda'i gwobr-ennill Suite Dylunio a Thechnoleg - Arddangosfa am syniadau dylunio a thechnoleg i gwrdd ag anghenion ymarferol pobl â dementia
  • rhaglenni addysg a hyfforddiant ar gyfer staff rheng flaen ar draws y DU
  • cyhoeddiadau a digwyddiadau addysg ar sut i wella dyluniad adeiladau a'r amgylchedd
  • rhaglenni ymarferol i wneud cymunedau demensia-gyfeillgar
  • gwybodaeth a digwyddiadau ar gyfer gofalwyr rhad ac am ddim

cyswllt

Am unrhyw wybodaeth bellach, roi rhodd neu adael cymynrodd cysylltwch â Gweinyddydd Ymddiriedolaeth yn admin@dementiatrust.org.uk neu gweld gwybodaeth bellach ar Ymddiriedolaeth Datblygu Gwasanaethau Dementia dudalen

Diolch i chi am eich cefnogaeth

Ffyrdd i Gyfrannu