Ymddiriedolaeth Datblygu Gwasanaethau Dementia

Mae Ymddiriedolaeth Datblygu Gwasanaethau Dementia (DSDT), sydd wedi cefnogi DSDC am dros y blynyddoedd 25, yn elusen a weinyddir gan ymddiriedolwyr annibynnol ar DSDC a'r Brifysgol. Mae'n bodoli i ymestyn a gwella gwasanaethau ar gyfer pobl â dementia a'u gofalwyr.

Mae'r Ymddiriedolaeth yn falch o fod yn cefnogi'r gwahaniaeth unigryw CDGD yn ei wneud trwy ei gwaith amrywiol gyda gweithwyr proffesiynol, gofalwyr a chymunedau.
Ken Logue, Cadeirydd

Pa waith mae'r gefnogaeth Ymddiriedolaeth?

Rydym wedi cefnogi amrywiaeth eang o brosiectau a mentrau dros y blynyddoedd 25 diwethaf, yn cynnwys:

 • a ariennir ac a roddwyd y Iris Murdoch Adeiladu ym Mhrifysgol Stirling, gyda'i gwobr-ennill Suite Dylunio a Thechnoleg - Arddangosfa am syniadau dylunio a thechnoleg i gwrdd ag anghenion ymarferol pobl â dementia
 • eu hariannu a'u cefnogaeth barhaus ar gyfer gwefan DSDC a gweithgareddau ar-lein
 • rhaglenni addysg a hyfforddiant ar gyfer staff rheng flaen ar draws y DU
 • cyhoeddiadau a digwyddiadau addysg ar sut i wella dyluniad adeiladau a'r amgylchedd
 • rhaglenni ymarferol i wneud cymunedau demensia-gyfeillgar
 • gwybodaeth a digwyddiadau ar gyfer gofalwyr

Sut gallwch chi ddangos eich cefnogaeth?

Cyfrannwch yma

Yr Ymddiriedolaeth yn e-llyfryn y gellir ei lawrlwytho yn rhoi mwy o wybodaeth am yr Ymddiriedolaeth a sut y gall eich cefnogaeth helpu i wneud gwahaniaeth.

Am unrhyw wybodaeth bellach, roi rhodd neu drafod etifeddiaeth cysylltwch â Gweinyddydd Ymddiriedolaeth yn admin@dementiatrust.org.uk.

Diolch i chi am eich cefnogaeth

Rhestr o Ymddiriedolwyr

 • Dr Ken Logue - Cadeirydd
 • Bruce Wood
 • Dr Cesar Rodriguez
 • Kevin McGeever
 • Lorrie Secrest Osman
 • Parch Nigel Robb
 • Dr Peter Murdoch
 • Ross Clarke
 • Yr Athro Steve Burt
 • Ymddiriedolaeth Ymgynghorydd Yr Athro Andrews Mehefin

Gyda thristwch mawr y DSDT ddysgwyd eu cyd Ymddiriedolwr, Frank Hitchman, farw yn haf 2016. Frank yn rhan annatod o ymgyrchoedd codi arian amrywiol a oedd yn cefnogi'r gwaith o DSDC, gan gynnwys arwain yr ymgyrch codi arian £ 3 miliwn i adeiladu cartref DSDC, mae'r Adeilad Murdoch Iris. Bydd Frank ei golli'n fawr ond bydd bob amser yn cael ei gofio am ei benderfyniad i wella bywydau ar gyfer pobl â dementia.

Os hoffech ddarllen mwy am Frank, gallwch wneud hynny yma.

Elusen Rhif cofrestru'r SC016905