Llogi Canolfan Gynadledda

Croeso i'r Ganolfan Gynadledda yn Adeilad Murdoch Iris - lle broffesiynol hyblyg ar gyfer cynadleddau a digwyddiadau bach, canolig a mawr, o fewn cyrraedd hawdd o Glasgow, Caeredin, Perth a Dundee.

Diolch yn fawr am eich holl help cyn ac yn ystod ein (y tro cyntaf erioed!) Gynhadledd. Iris Murdoch (Adeiladu) yn cynnig cyfleusterau rhagorol ac, yn amlwg, staff profiadol a phroffesiynol iawn. Diolch i chi am helpu i wneud ein cynhadledd y digwyddiad llyfn yr oedd.

Taflenni Gwybodaeth

Cyfleusterau

y Prif Ystafell Gynadledda Gellir cael ei sefydlu theatr-arddull ar gyfer gwesteion 120. Gellir hefyd ei rannu'n dair ystafell llai darparu man delfrydol ar gyfer cyfarfodydd, digwyddiadau neu ginio llai. Ystafelloedd pellach ar gael ar gyfer cyfarfodydd neu ofod dorri allan.

Mae'r ystafell wedi'i gyfarparu yn llawn gydag ansawdd y cyfleusterau clywedol-gweledol a thechnegol adeiledig yn byddech yn ei ddisgwyl.

Gwasanaethau arlwyo llawn ar gael ar gyfer digwyddiadau a dathliadau a chiniawau hefyd eu cynnwys yn hawdd.

Mae'r hyfryd Gardd ynghlwm wrth y Ganolfan Gynadledda yn nodwedd ychwanegol, gan ganiatáu defnydd o ofod y tu allan gan westeion.

Archebu

I archebu y Ganolfan Gynadledda ar gyfer eich digwyddiad neu i drafod eich anghenion yn fwy manwl os gwelwch yn dda cysylltu â ni a byddwn yn falch i fynd yn ôl i chi.