Gwobrau

Dyma ddetholiad o wobrau lle DSDC a'i staff wedi derbyn cydnabyddiaeth am eu gwaith i newid y byd ar gyfer pobl â dementia.

Gwobr

Categori Gwobr

Gwobrau RCNi 2016

Gwobr Pobl Hŷn Nyrsio - - Finalist Shirley Law

Gwobrau LaingBuisson 2015

Rownd derfynol - Rhagoriaeth mewn Gofal Dementia

Gwobrau Diogelwch Cleifion 2015

Y rhestr fer - Gofal Dementia - Arfer Gorau ym maes gofal dementia: Mae rhaglen ddysgu ar gyfer staff gofal brys

Gwobrau Iechyd 2014 Alban

Gwobr Nyrsys - - Enillydd Pauline Cameron

Mae Gwobrau 2014 Cymdeithas Herald

Canmoliaeth - Prosiect Pobl Hŷn y Flwyddyn (65 Plus) - Arferion Gorau yn Rhaglen Ddysgu Gofal Dementia

Times Addysg Uwch Arweinyddiaeth a Gwobrau Rheoli 2014

Rhestr fer ar gyfer Menter TGCh Adrannol y Flwyddyn a Menter Cyfnewid / Trosglwyddo Gwybodaeth y Flwyddyn

Gwobrau + Gofal Diogelwch Cleifion 2014

Rownd derfynol yn y categori Gofal Dementia

Times Addysg Uwch Arweinyddiaeth a Gwobrau Rheoli 2014

Rhestr fer ar gyfer Menter TGCh Adrannol y Flwyddyn a Menter Cyfnewid / Trosglwyddo Gwybodaeth y Flwyddyn

Times Addysg Uwch Gwobrau 2013

Y rhestr fer ym Menter TGCh Eithriadol categori y Flwyddyn

Nyrsio Safon Gwobrau 2013

Enillydd - Gwobr Iechyd Meddwl - Shirley Gyfraith

Lles Meddwl Egwyddor y Comisiwn i Gwobrau Ymarfer 2013

Ar y rhestr fer yn y categori Cynnwys a Chefnogi Gofalwyr

Gwobrau Rhyngrwyd Nominet 2013

Rhestr fer ar gyfer Cartref Gofal Rhithwir ar-lein

Prosiect Prydeinig-Americanaidd

Enillydd - Y / Van Gwobr Scott Duesen / Villiers Sylfaenwyr (Tachwedd 2012) - Mehefin Andrews

Nyrsio Gwobrau Times 2012

Enillydd - Gwobr Cyflawniad Oes - Mehefin Andrews

Nyrsio Gwobrau Times 2012

Y rhestr fer yng nghategori Gwella Urddas Cleifion

Times Addysg Uwch Arweinyddiaeth a Gwobrau Rheoli 2012

Ar y rhestr fer ar gyfer y Tîm Llyfrgell Eithriadol

Times Addysg Uwch Gwobrau 2012

Rhestr fer ar gyfer Cyfraniad Eithriadol i'r Gymuned Leol

Gwasanaeth Iechyd Gwobrau Journal 2012

Cyrraedd y rownd derfynol yn Gwella Gofal â gategori Thechnoleg - cartref gofal rhithwir

Gwobrau Effeithlonrwydd Health Service Journal 2011

Ar y rhestr fer yn 'Effeithlonrwydd mewn Hyfforddiant a Datblygu' categori

Nursing Standard Gwobrau Nyrsio 2011

Enillydd - Robert Gwobr Ryngwladol Tiffany - Mehefin Andrews

Nyrsio Gwobrau Times 2011

Y rhestr fer yng Gwella Urddas Cleifion

Nyrsio Gwobrau Times 2011

Ar y rhestr fer yn Nyrs y Flwyddyn - Shirley Gyfraith

Gwobrau Profost Cyngor Stirling 2008

Enillydd - Eithriadol cyfraniad yn y maes cysylltiadau rhyngwladol