App newydd i helpu i wella'r amgylchedd i bobl sy'n byw gyda demensia

IRIDIS

Arfer Gorau mewn Rhaglen Dysgu Gofal Dementia Grymuso pobl - newid bywydau

Newyddion a Barn

Postiwyd gan Tîm DSDC, Ar 10th Medi
Gall cynrychiolwyr sy'n mynychu cynadleddau, cyfarfodydd a digwyddiadau hyfforddi yn ein Adeilad Iris Murdoch yng nghanol campws Prifysgol Stirling nawr elwa ar gyfraddau dros nos ffafriol yn y ...
12
Medi
by Ailidh Aikman
Mae teuluoedd a gwirfoddolwyr yn aml ar flaen y gad o ran cefnogi diagnosis a gallant brofi sut y gall y diffyg dealltwriaeth gael ...
12
Medi
by
Nid bob dydd mae busnes gofal oedran Awstralia yn cael cyfle i gydweithio'n rhyngwladol, ond mae llawer i'w ennill. Gwir arloesedd ...
11
Medi
by DSDC Guest
Mae arolwg newydd a lansiwyd gan Brifysgol Stirling yn gweithio i ddeall beth mae gofalwyr yn chwilio amdano mewn gofal newydd, a'r mathau o gefnogaeth ...
30
Awst
by DSDC Guest
Yn gynharach eleni, fe wnes i fynychu Corsedd Dementia + Dylunio Prifysgol Stirling DSDC yn Sefydliad Brenhinol Penseiri Prydain (...
12
Awst
by Ailidh Aikman
Yn dilyn llwyddiant Dosbarth Meistr Rhyngwladol y llynedd: Dylunio ar gyfer Dementia a Heneiddio, rydym wrth ein bodd yn cyhoeddi ei ddychwelyd yn ...
11
Awst
by Ailidh Aikman
Mae prosiect Dementia Education for Family Carers and Volunteers bellach wedi mynd rhagddo. Mae cam cyntaf y prosiect wedi'i wneud yn bosibl trwy ...

Ar Twitter

Book your tickets now to hear from Mr Ryoji Noritake, President of the Global Policy Institute in Japan, at the Int… https://t.co/dQ2Bf9mOxM
Oriau 4 25 min yn ôl

Mae'r rhan fwyaf Wedi ymweld

Mae Cartref Gofal Rhithwir yn adnodd ar-lein sy'n dangos dyluniad demensia-gyfeillgar mewn gofal ...

Sut i gysylltu â ni

Canolfan Datblygu Gwasanaethau Dementia
Adeilad Iris Murdoch ...

Mae'r cwrs hwn yn bwriadu unioni'r fantol rhwng gofal dementia a dylunio dementia gan ...

Llyfrau ac Adnoddau

Mae siop lyfrau John Smith yn darparu mynediad hawdd i lyfrau, cyhoeddiadau, astudiaeth ...

Yn y Cyfryngau

Arfer Gorau mewn Gofal Dementia ar gyfer Staff Adran Achosion Brys