App newydd i helpu i wella'r amgylchedd i bobl sy'n byw gyda demensia

IRIDIS

Arfer Gorau mewn Rhaglen Dysgu Gofal Dementia Grymuso pobl - newid bywydau

Newyddion a Barn

Postiwyd gan Tîm DSDC, Ar 10th Medi
Gall cynrychiolwyr sy'n mynychu cynadleddau, cyfarfodydd a digwyddiadau hyfforddi yn ein Adeilad Iris Murdoch yng nghanol campws Prifysgol Stirling nawr elwa ar gyfraddau dros nos ffafriol yn y ...
22
Tachwedd
by Wyn Jones
Mae dylunio yn ymwneud â mwy na siapio amgylcheddau a chynhyrchion ffisegol. Creu cynhyrchion a mannau dymunol wedi'u dylunio'n dda, sy'n cymryd ...
18
Hydref
by Wendy Perry
P'un a ydym ni yn y DSDC yn hwyluso gweithdai gofalwyr neu'n darparu hyfforddiant yn y gweithlu, mae mater cefnogi ymddygiad trallodus bob amser yn codi ...
17
Hydref
by Lynda Hutton
Ym mis Awst, gwahoddwyd DSDC i Singapore i ddarparu addysg dementia ar gyfer gweithlu gofal cartref a chanolfan ddydd cleientiaid. Fel un o'r ...
16
Hydref
by DSDC Guest
Mae fy mrawd a minnau'n gweithio mewn cartref preswyl lleol lle mae gan lawer o'r trigolion dementia. Syllemom fod gan lawer o'r trigolion ...
16
Hydref
by DSDC Guest
Rydw i'n ymarferwr pwrpasol o bensaernïaeth ym maes gofal pobl hŷn ac yn byw ac yn rhyfeddol iawn o ran sut mae'r defnyddiwr olaf ...
15
Hydref
by DSDC Guest
Dros y degawd diwethaf, mae'r Alban wedi gwneud cryn dipyn o waith ar lefel polisi ac ymarfer i fewnosod ymagwedd seiliedig ar hawliau dynol yn y ...

Ar Twitter

RT : Dim ond wedi prynhawn AMRYW gyda'r holl fyfyrwyr hyfryd hyn . Diolch yn fawr iawn ... https://t.co/x6KwLqkRef
Oriau 2 30 min yn ôl

Mae'r rhan fwyaf Wedi ymweld

Sut i gysylltu â ni

Canolfan Datblygu Gwasanaethau Dementia
Adeilad Iris Murdoch ...

Mae Cartref Gofal Rhithwir yn adnodd ar-lein sy'n dangos dyluniad demensia-gyfeillgar mewn gofal ...

Mae'r cwrs hwn yn bwriadu unioni'r fantol rhwng gofal dementia a dylunio dementia gan ...

Llyfrau ac Adnoddau

Mae siop lyfrau John Smith yn darparu mynediad hawdd i lyfrau, cyhoeddiadau, astudiaeth ...

Yn y Cyfryngau

Arfer Gorau mewn Gofal Dementia ar gyfer Staff Adran Achosion Brys