App newydd i helpu i wella'r amgylchedd i bobl sy'n byw gyda demensia

IRIDIS

Grymuso pobl - Newid bywydau Nawr gyda chredydau 20 Prifysgol ar lefel 8

Newyddion a Barn

Postiwyd gan Ailidh Aikman, Ar 20th Mawrth
O 25th May 2018 mae'r cyfreithiau sy'n ymwneud â diogelu data a'r defnydd o ddata personol gan sefydliadau yn newid. Mae Rheoliad Gwarchod Data Cyffredinol yr UE (GDPR) yn disodli'r Data cyfredol ...
06
Mehefin
by grant Gibson
Mae technoleg yn cael ei ystyried yn gynyddol fel offeryn i helpu pobl sy'n byw gyda demensia. Mae amrywiaeth eang o ddyfeisiau ar gael ar hyn o bryd, naill ai ...
06
Mehefin
by
Ar Ebrill 17th, bu 2017 rhywbeth ofnadwy yn digwydd i rywun yr wyf wrth fy modd, ac ar y diwrnod hwnnw daeth yn ofalwr. Hwn hefyd oedd y diwrnod yr wyf yn colli fy llais ....
05
Mehefin
by Henriette Laidlaw
Mae angen eich help arnom. Rydym wrthi'n datblygu cynllun triniaeth a rheoli safonol ar gyfer pobl sydd â dryswch yn yr ysbyty. (Gan...
05
Mehefin
by DSDC Guest
Dechreuodd fy ngŵr hwyr, Frankie a minnau, ymgyrch Frank's Law yn 2013. Roedd wedi cael diagnosis o dementia yn 59 oed, ac roedd yn ystod ei ...
17
Mai
by Tîm DSDC
21 - 27 Mai yw Wythnos Gweithredu Dementia. Mae hwn yn gyfle gwych i wella bywydau bob dydd i bobl sy'n byw gyda dementia. Gallwch chi wneud llawer ...
17
Mai
by DSDC Guest
Yn ddiweddar, ymgymernais â'm cydran gwaith maes Meistr Meistr yn Kenya. Fel rhan o'r ymchwil, cyfwelais â gofalwyr sy'n cefnogi pobl gyda ...

Ar Twitter

RT : Cyffrous! Wythnos 1 o fy nghyfran 2nd o gyfranogwyr o ar y cwrs gwych hwn https://t.co/APLd6t1LFz
Oriau 6 34 min yn ôl

Mae'r rhan fwyaf Wedi ymweld

Mae Cartref Gofal Rhithwir yn adnodd ar-lein sy'n dangos dyluniad demensia-gyfeillgar mewn gofal ...

Mae'r cwrs hwn yn bwriadu unioni'r fantol rhwng gofal dementia a dylunio dementia gan ...

Llyfrau ac Adnoddau

Mae ein Siop Amazon yn darparu mynediad hawdd i lyfrau, cyhoeddiadau, canllawiau astudio ...

Sut i gysylltu â ni

Canolfan Datblygu Gwasanaethau Dementia
Adeilad Iris Murdoch ...

Yn y Cyfryngau

Arfer Gorau mewn Gofal Dementia ar gyfer Staff Adran Achosion Brys